Sausio 13-oji

Sausio 13 d. 8.00 val. visus kviečiame prisijungti prie jau tradicija tapusios pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir dešimčiai minučių languose uždegti vienybės ir atminimo žvakutes, simbolizuojančias gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę.  Svarbu žvakes uždegti tuo pačiu metu (8.00–8.10 val.) tam, kad žvakių liepsnelės kartu plazdėtų visoje Lietuvoje! 

Po atostogų

Mieli mokiniai, gerbiami tėveliai ir mokytojai. Primename, kad Kalėdų atostogos baigsis sausio 5 d., sausio 6 d. jau vyks pamokos, karantino metu tik nuotoliniu būdu. Linkime išlikti visiems saugiems, sveikiems, darbingiems, pasiruošusiems siekti kuo geresnių rezultatų.

Su Naujaisiais Metais!

Miela mokyklos bendruomene!

2020 metai atnešė netikėtų iššūkių, nelauktų sunkumų ir išbandymų. Visiems teko mokytis bendrauti per atstumą, išmokti dirbti nuotoliniu būdu. Ugdymo procesas nenutrūko, padėdami vieni kitiems mokytojai, mokiniai, jų tėveliai pasiekė gerų ugdymo rezultatų. Jaunimo centro darbuotojai kūrė naujus bendravimo su jaunimu būdus, rengė projektus kitų metų veikloms. Kiti darbuotojai rūpinosi, kad užtektų ne tik ugdymo, bet ir apsaugos priemonių, būtų jauki aplinka kad ir trumpam užsukusiems į mokyklą. Nuoširdžiausiai visiems dėkoju ir linkiu, kas ateinantys metai būtų lengvesni, laisvesni, sveikesni. Būkite laimingi!

Jūsų Nijolė Pupinienė

Jaunosios žvaigždutės

Tradiciškai baigiantis metams Pakruojo rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas ir Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba paskelbė konkurso „Jaunosios žvaigždutės“ atranką, įvertino ir išrinko iniciatyviausius, labiausiai 2020-aisiais metais pasižymėjusius ir savo darbais bei veiklomis rajono vardą garsinusius jaunus žmones. Komisija išrinko 20 nominantų, Kasmet „Jaunųjų žvaigždučių“ pagerbimo renginys sulaukdavo didelio visuomenės dėmesio, deja, karantinas koreguoja tradicijas, tačiau rasta alternatyva – nominacijų statulėlės jaunuoliams pristatytos į namus, o apdovanojimų ceremonija persikėlė į nuotolinę erdvę.

Didžiuojamės Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos žvaigždutėmis, sužibėjusiomis šiais metais. Linkime ir toliau džiuginti visus savo atliekama muzika. Dėkojame mokytojams, padėjusiems savo mokiniams suspindėti.

Jokūbas Gaška
Metų smuikininkas (mokytoja Ligita Stravinskienė)
Kajus Zaičenko

Metų akordeonistas (mokytojas Redas Varvuolis)
Aretas Stankūnas- metų atlikėjas (mokytoja Arina Janeliūnienė)

Paskatinamasis prizas perduotas mūsų mokyklos pianistei Evelinai Kazlauskaitei, kuri per metus perskaitė 100 knygų, nuolat dalyvauja įvairiuose skaitymo iššūkiuose bei literatūros pristatymuose.

Kalėdų laukimas

Baigiasi dar vieneri metai. Nelengvi, pateikę daug išbandymų, iššūkių. Bet atkakliu darbu, tikėjimu ir pasitikėjimu vienas kitu viską pavyko įveikti. Sveikindami su ateinančiomis gražiausiomis metų šventėmis, siūlome pasigėrėti nuoširdžiausiu Kalėdų koncertu. Dėkojame mokytojams, mokiniams ir jų tėveliams, sukūrusiems šią mažą muzikos šventę. Būkite sveiki!

Gustė Martinaitytė, 1 kl.
Ūla Kirdeikytė, 1 kl.
Aleksandra Šiurnaitė, 3 kl.
Augustė Janeliūnaitė, 2 kl.
Agnė Rimkutė, 2 kl.
Ugnė Špakytė, 4 kl.
Gustė Vaitiekūnaitė, 4 kl.
Marija Zinkevičiūtė, 4 kl.
Gytė Stalmačenkaitė, 5 kl.
Greta Gudaitė, 7 kl.
Agota Stankevičiūtė, 6 kl.
Kajus Zaičenko, 7 kl.
Viktorija Mickevičiūtė, 7 kl.
Laura Baltėnaitė, KU
Gustė Kazėnaitė, 7 kl.
Gabija Tarasevičiūtė, KU
R. Klupšo gitaros klasė

Nuotolinis mokymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu kanatinas Lietuvoje pratęstas iki 2021 m. sausio 31 d. Numatyta, kad neformalusis ugdymas tegali būti organizuojamas tik nuotoliniu būdu. Mūsų mokyklos mokiniams atostogų laikas nesikeičia: žiemos (Kalėdų) atostogos numatytos nuo gruodžio 23 d. iki sausio 5 d. imtinai. Visi atsiskaitymai, egzaminų perklausos, netgi egzamino pirmoji dalis vyks nuotoliniu būdu pagal numatytą grafiką . Visą informaciją pateiks mokytojai.

Vietoje tradicinių kalėdinių koncertų lauksime mokinių įrašų, kuriuos skelbsime mokyklos tinklapyje (įrašus siųsti savo mokytojams).

Svarbiausia- būkime saugūs ir išlikime sveiki. Linkėjimai iš Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos.

Mokyklos išorės vertinimo išvada

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendina ES fondų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“. Projekto lėšomis 2020 m. lapkričio 11- 12 d. buvo atliktas Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos išorės vertinimas. Vertinimo komisija pateikė šiuos stipriuosius ir tobulintinus mokyklos veiklos aspektus:

                    Pakruojo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės išorinio vertinimo tvarkos aprašo 3 priedas

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJO KOKYBĖS VERTINIMO

IŠVADA

PAKRUOJO JUOZO PAKALNIO MUZIKOS MOKYKLA

  Stiprieji veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai    Tobulintini veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai
1. Aukštą kvalifikaciją, ilgametę darbo patirtį turintis pedagoginis personalas (II.) (4.1.)  1. Tėvų įtraukimas į veiklų planavimą (II.) (8.1)
2. Pagarba ir pasitikėjimu grindžiami mokinių ir mokytojų santykiai (III.) (11.2.)  2. Duomenimis grįstų sprendimų priėmimas (IV.) (13.1) (13.2)
3. Mokykla atvira bendradarbiavimui su visuomene (II.) (8.2.)  3. Ugdymo pasiekimų ir pažangos grįžtamojo ryšio stiprinimas (I.) (3.)
4. Dalykinių kompetencijų ugdymas (I.) (1.1.)   
5. Asmenybės augimas, siejant ugdymą su gyvenimu (I.) (2.)   

____________________________

SVEIKINAME LAUREATUS!

Tarptautinis akordeono muzikos festivalis-konkursas „Linksmasis akordeonas“ Šiaulių mieste ir apskrityje rengiamas jau dvyliktą kartą. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos organizuojamas renginys lapkričio 6 d. vyko išskirtinai sudėtingomis sąlygomis- dėl pandeminės situacijos nuotoliniu būdu. Konkurso dalyviai siuntė savo atliekamų kūrinių video įrašus, kuriuos vertino komisija. Džiaugiamės mūsų mokyklos tercetu, pelniusiu III vietos laureatų diplomą, dėkojame mokiniams ir jų mokytojams už įdėtą darbą ir puikų atstovavimą Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklai.

Pasiklausykime terceto atliekamų kūrinių: E. Žiro „Po Paryžiaus dangum“ ir A. Piazzolla „Libertango“.

DĖL MOKYKLOS DARBO KARANTINO LAIKOTARPIU

Aptartas pasirengimas naujojo korona viruso infekcijai Kauno apskrityje |  Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Nuo lapkričio 7 dienos iki lapkričio 29 dienos 24:00 valandos Lietuvoje įsigalioja visuotinis karantinas.

Mokykloje individualus ugdymas (instrumento pamokos) vyks įprastai, kontaktiniu būdu, tik privaloma laikytis saugos reikalavimų:

  • tiek mokytojai, tiek mokiniai privalo dėvėti kaukes ar skydelius;
  • į mokyklą ateiti tik numatytu laiku, neleisti laiko mokykloje;
  • plauti rankas, dezinfekuoti paviršius;
  • į mokyklą gali ateiti tik mokiniai, mokytojai ir mokyklos darbuotojai.

Grupinės pamokos (solfedžio, muzikos istorijos) vyksta nuotoliniu būdu.

Dėl saviizoliacijos ar, vengiant rizikos, tėvų sprendimu į mokyklą neinantys mokiniai mokosi nuotoliniu būdu.

Choro, didžiųjų ansamblių užsiėmimai laikinai stabdomi.

Jei mokytojas dėl saviizoliacijos ar sveikatos būklės turi dirbti nuotoliniu būdu, suderinama su mokyklos vadovu, mokiniais ir jų tėvais.

“Muzikiniai rudenys”, fortepijoninių duetų festivalis ir kiti renginiai neįvyks, nukeliami į saugesnį laikotarpį.

Prašymas visiems- jei susirgote patys ar turėjote kontaktą su sergančiuoju, izoliuokitės namuose, informuokite mokyklą. Likime saugūs ir sveiki.

Sparčiai vykdomi pastato, esančio L. Giros g. 4, Pakruojyje, energinio efektyvumo didinimo darbai

Antradienį (spalio 27 d.) Pakruojo rajono savivaldybės administracijos ir Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos atstovai apžiūrėjo, kaip vykdomi pastato, esančio L. Giros g. 4, Pakruojyje, rekonstravimo darbai, aptarė darbų vykdymo eigą. Šiuo metu jau apšiltinti pastato pamatai, atlikti stogo šiltinimo darbai (uždėtas pirmas dangos sluoksnis), pradėti sienų šiltinimo, šildymo sistemos įrengimo darbai, sumontuoti šildymo prietaisai, keičiami langai.

Rangos darbus vykdo UAB „Limega“, techninės priežiūros paslaugas teikia UAB „Optimum Projektai“. Rangos darbų vertė – 870 tūkst. Eur, iš kurių 611 tūkst. Eur bus finansuojama valstybės biudžeto lėšomis, o 259 tūkst. Eur bus skirta iš savivaldybės biudžeto.

Pakruojo r. savivaldybės informacija ir nuotraukos