Chorų šventė

Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionių menų mokykloje lapkričio 30 d. vyko VI – asis respublikinis mokyklų chorų festivalis ,,Chorų šventė“, kuriame buvo pakviestas dalyvauti Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos jaunučių choras (vadovė Ingrida Tuomienė, koncertmeisterė Rūta Venslovienė). Puikiai dainavęs choras sulaukė pagyrimų iš chorinio dainavimo specialistų: choro dirigento, moksleivių Dainų šventės meno vadovo Raimondo Katino, chorinio dirigavimo ir dainavimo skyriaus vedėjos Saulės Kriščiūnaitės. Po festivalio mokiniai ir mokytojos lankėsi Vilniaus senamiestyje, apžiūrėjo papuoštą eglė Katedros aikštėje.

Tomos Venslovaitės nuotraukos.

Pianisto Rimanto Vingro pamokos

Iš Šiau­lių ki­lęs Lon­do­ne gy­ve­nan­tis žy­mus išei­vi­jos pia­nis­tas Ri­man­tas Ving­ras at­gai­vi­no tarp­tau­ti­nį Šiau­lių for­te­pi­jo­nų due­tų fes­ti­va­lį, ku­ria­me kon­kur­sas vy­ks ne tik tarp pro­fe­sio­na­lių mu­zi­kų, bet ir jau­nųjų pia­nis­tų, lan­kan­čių Šiau­lių ap­skri­ties mu­zi­kos mo­kyk­las. R. Vingro sumanyta fes­ti­va­lio aka­de­mi­ja yra edu­ka­ci­nis pro­jek­tas, skir­tas pa­dė­ti vai­kams pa­si­reng­ti ki­tų me­tų ge­gu­žę pla­nuo­jamam aš­tun­ta­jam Šiau­lių for­te­pi­jo­nų due­tų fes­ti­va­liui. Pia­nis­tas va­ži­nė­ja po Šiau­lių ap­skri­ties mu­zi­kos mo­kyk­las ir veda meistriškumo pamokas. Gruodžio 21 d. šios pamokos vyko ir Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje. Puikaus pianisto ir pedagogo patarimų klausė Beatričė ir Greta Gudaitės (mokytoja Svajonė Stulgaitienė), Andrėja Averjanova ir Gustė Kazėnaitė (mokytoja Skirma Andreliūnienė), duetas Meida Baltėnaitė ir Gabrielė Nikalajevaitė (mokytoja Natalija Chrapačienė). Pamokos buvo naudingos ir visoms dalyvavusioms mokytojoms. Nuotraukos Almos Varvuolienės.

Beatričė Gudaitė
Greta Gudaitė
Andrėja Averjanova
Gustė Kazėnaitė
Meida Baltėnaitė ir Gabrielė Nikalajevaitė

„Atžalyno“ gimnazijos karjeros diena

2019 m. lapkričio 20 d. 9:00 val. Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje vyko “Atžalyno“ gimnazijos karjeros dienos renginys. Gimnazistus atlydėjo mokytoja Laimutė Lingevičienė. Direktorė Nijolė Pupinienė pristatė mokyklos istoriją ir veiklą. Mokytojai Skirma Andreliūnienė, Arina Janeliūnienė ir Dainius Tomkus papasakojo savo pasirinktos profesijos svarbą jų gyvenime, renginio dalyviams ryto nuotaiką skaidrino savo atliekamais kūriniais. (Nuotraukos Almos Varvuolienės)                                                                                     

Mokytoja Skirma Andreliūnienė
Mokytojai Arina Janeliūnienė ir Dainius Tomkus
Mokytoja Laimutė Lingevičienė su gimnazistėmis

„Aukštyn kojom“

2019 m. lapkričio 16 d. Linkuvos kultūros centre vyko respublikinis jaunimo saviraiškos festivalis ,,AUKŠTYN KOJOM “. Jame puikiai pasirodė Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos solistės Melita Juknaitė ir Beata Vaitiekūnaitė, mokytoja Sandra Gegieckienė.

                                        Nuotraukos Sandros Gegieckienės

Melita Juknaitė
Beata Vaitiekūnaitė, mokytoja Sandra Gegieckienė

Knygų mugė

Lapkričio 15 d. Pakruojo sinagogoje vyko Knygų mugė, kurioje knygas pristatė įvairios Lietuvos leidyklos. 11 valandą vykusiame atidaryme grojo Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos saksofonininkų duetas Agota Stankevičiūtė ir Mikas Kazakevičius (mokytojas Dainius Tomkus). 14 valandą vyko literatūrinė – edukacinė popietė, skirta lietuvių literatūros tyrinėtojui, kritikui, profesoriui Albertui Zalatoriui. Popietę nuspalvino smuikininkas Jokūbas Gaška ir mokytoja  Ligita Stravinskienė.                                     (Nuotraukos Almos Varvuolienės)

Muzikos terapija globos namuose „Saulė“

Lapkričio 14 d. su koncertine programa muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai nuvyko į Linkuvos socialinių paslaugų centro globos namus „Saulė“. Tęsdami Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą „Muzikos terapija“,  jaunieji muzikantai savo muziką dovanojo seneliams ir neįgaliesiems. (A. Janeliūnienės nuotrauka)

„Vaikystės perlai“

Lapkričio 15 d. Kėdainių muzikos mokykloje vyko III respublikinis fortepijoninės ir kamerinės muzikos festivalis „Vaikystės perlai“. Puikiai organizuotame festivalyje dalyvavo daugiau nei 120 mokinių iš Lietuvos muzikos ir meno mokyklų. Jame šauniai pasirodė ir Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos antrokės Aleksandra Šiurnaitė (mokytoja Natalija Chrapačienė) ir Dovilė Petraitytė (mokytoja Skirma Andreliūnienė). Jaunosios pianistės džiaugėsi galimybe išbandyti save, pasiklausyti kitų mokinių grojimo.

S. Andreliūnienės informacija ir nuotraukos

Projekto „Muzikiniai rudenys 2019“ baigiamasis koncertas Šiauliuose

Lapkričio 12 d. vakarą Šiaulių „Saulės“ koncertų salėje nuskambėjo vienuoliktojo edukacinio projekto „Muzikiniai rudenys 2019” baigiamasis koncertas. Šis koncertų ciklas turi labai prasmingą misiją – grojant Šiaulių kameriniam orkestrui buvo įtraukti ir gabiausi Šiaulių miesto bei rajono muzikos bei meno mokyklų mokiniai. Scenoje visą vakarą griežė Šiaulių kamerinis orkestras (meno vadovas ir dirigentas Vilhelmas Čepinskis). Kartu su juo kūrinius atliko Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos, Šiaulių „Juventos“ progimnazijos, Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos, Šiaulių Dainų muzikos mokyklos ir Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos auklėtiniai bei geriausi Naujosios Akmenės, Pakruojo Juozo Pakalnio ir Tauragės muzikos mokyklų mokiniai. Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklai atstovavo jaunučių choras ( mokytoja Ingrida Tuomienė) ir akordeonininkas Kajus Zaičenko (mokytojas Redas Varvuolis).

Nuotraukos koncertų salės „Saulė“ ir Almos Varvuolienės

NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO JUBILIEJUS

Lapkričio 7 d. 15 metų veiklos jubiliejų minėjo Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro darbuotojai. Ta proga sinagogoje suorganizuotas renginys, kuriame muzikinius kūrinius dovanojo Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos mokiniai Jokūbas Gaška (mokytoja Ligita Stravinskienė), Aretas Stankūnas (mokytoja Arina Janeliūnienė) ir Kajus Zaičenko (mokytojas Redas Varvuolis).

(Nuotraukos Ligitos Stravinskienės)

Kajus Zaičenko
Aretas Strankūnas
Jokūbas Gaška

Ypatingas grožis

Ne pirmi metai Lietuvoje vykstantis tarptautinis socialinis projektas „Ypatingas grožis“ kviečia į negalią pažvelgti kitu kampu, skatina pasitikėjimą savimi. Kiekvienas mes esame ypatingas ir gražus. Projektu siekiama parodyti, kad visuomenėje yra ypatingų žmonių, turinčių negalią, kuri yra graži, atkreipti dėmesį į artimuosius, globėjus, auginančius, globojančius ypatingus žmones. Laužyti nusistovėjusius standartus, hipotezes, kad neįgalieji negali būti modeliais. Turint negalią ar auginant, globojant išskirtinį žmogų – gyvenimas nesibaigia.

Pakruojo „Žemynos“ pagrindinėje mokykloje lapkričio 12 d. atidaryta projekto  „Ypatingas Grožis“ fotografijų paroda. Tai puikus pavyzdys, kaip per vaizdines priemones – parodą mokyklos bendruomenė gauna didžiausią socializacijos pamoką.

Parodos atidaryme grojo Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos jaunieji muzikantai: smuikininkė Elena Klimkevičiūtė (mokytoja Ligita Stravinskienė) ir akordeonininkas Kajus Zaičenko (mokytojas Redas Varvuolis).                                                                                           (Nuotraukos Ligitos Stravinskienės)