Covid-19 infekcija mokykloje

Informuojame, kad dviem mokyklos darbuotojoms (ne pedagogėms) nustatyta Covid-19 infekcija. Jos su mokiniais ir mokytojais didelės rizikos sąlyčio neturėjo, tačiau saugumo dėlei nuo lapkričio 25 d. iki gruodžio 8 d. ugdymas ir administracijos darbas bus organizuojamas tik nuotoliniu būdu. Šiuo metu visos mokyklos patalpos valomos, dezinfekuojamos, vėdinamos.

Saugokime vienas kitą ir likime sveiki.

COVID-19 įtaka - Oficialiosios statistikos portalas

Mokyklos išorės vertinimo išvada

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendina ES fondų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“. Projekto lėšomis 2020 m. lapkričio 11- 12 d. buvo atliktas Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos išorės vertinimas. Vertinimo komisija pateikė šiuos stipriuosius ir tobulintinus mokyklos veiklos aspektus:

                    Pakruojo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės išorinio vertinimo tvarkos aprašo 3 priedas

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJO KOKYBĖS VERTINIMO

IŠVADA

PAKRUOJO JUOZO PAKALNIO MUZIKOS MOKYKLA

  Stiprieji veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai    Tobulintini veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai
1. Aukštą kvalifikaciją, ilgametę darbo patirtį turintis pedagoginis personalas (II.) (4.1.)  1. Tėvų įtraukimas į veiklų planavimą (II.) (8.1)
2. Pagarba ir pasitikėjimu grindžiami mokinių ir mokytojų santykiai (III.) (11.2.)  2. Duomenimis grįstų sprendimų priėmimas (IV.) (13.1) (13.2)
3. Mokykla atvira bendradarbiavimui su visuomene (II.) (8.2.)  3. Ugdymo pasiekimų ir pažangos grįžtamojo ryšio stiprinimas (I.) (3.)
4. Dalykinių kompetencijų ugdymas (I.) (1.1.)   
5. Asmenybės augimas, siejant ugdymą su gyvenimu (I.) (2.)   

____________________________

SVEIKINAME LAUREATUS!

Tarptautinis akordeono muzikos festivalis-konkursas „Linksmasis akordeonas“ Šiaulių mieste ir apskrityje rengiamas jau dvyliktą kartą. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos organizuojamas renginys lapkričio 6 d. vyko išskirtinai sudėtingomis sąlygomis- dėl pandeminės situacijos nuotoliniu būdu. Konkurso dalyviai siuntė savo atliekamų kūrinių video įrašus, kuriuos vertino komisija. Džiaugiamės mūsų mokyklos tercetu, pelniusiu III vietos laureatų diplomą, dėkojame mokiniams ir jų mokytojams už įdėtą darbą ir puikų atstovavimą Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklai.

Pasiklausykime terceto atliekamų kūrinių: E. Žiro „Po Paryžiaus dangum“ ir A. Piazzolla „Libertango“.

DĖL MOKYKLOS DARBO KARANTINO LAIKOTARPIU

Aptartas pasirengimas naujojo korona viruso infekcijai Kauno apskrityje |  Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Nuo lapkričio 7 dienos iki lapkričio 29 dienos 24:00 valandos Lietuvoje įsigalioja visuotinis karantinas.

Mokykloje individualus ugdymas (instrumento pamokos) vyks įprastai, kontaktiniu būdu, tik privaloma laikytis saugos reikalavimų:

  • tiek mokytojai, tiek mokiniai privalo dėvėti kaukes ar skydelius;
  • į mokyklą ateiti tik numatytu laiku, neleisti laiko mokykloje;
  • plauti rankas, dezinfekuoti paviršius;
  • į mokyklą gali ateiti tik mokiniai, mokytojai ir mokyklos darbuotojai.

Grupinės pamokos (solfedžio, muzikos istorijos) vyksta nuotoliniu būdu.

Dėl saviizoliacijos ar, vengiant rizikos, tėvų sprendimu į mokyklą neinantys mokiniai mokosi nuotoliniu būdu.

Choro, didžiųjų ansamblių užsiėmimai laikinai stabdomi.

Jei mokytojas dėl saviizoliacijos ar sveikatos būklės turi dirbti nuotoliniu būdu, suderinama su mokyklos vadovu, mokiniais ir jų tėvais.

“Muzikiniai rudenys”, fortepijoninių duetų festivalis ir kiti renginiai neįvyks, nukeliami į saugesnį laikotarpį.

Prašymas visiems- jei susirgote patys ar turėjote kontaktą su sergančiuoju, izoliuokitės namuose, informuokite mokyklą. Likime saugūs ir sveiki.

Sparčiai vykdomi pastato, esančio L. Giros g. 4, Pakruojyje, energinio efektyvumo didinimo darbai

Antradienį (spalio 27 d.) Pakruojo rajono savivaldybės administracijos ir Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos atstovai apžiūrėjo, kaip vykdomi pastato, esančio L. Giros g. 4, Pakruojyje, rekonstravimo darbai, aptarė darbų vykdymo eigą. Šiuo metu jau apšiltinti pastato pamatai, atlikti stogo šiltinimo darbai (uždėtas pirmas dangos sluoksnis), pradėti sienų šiltinimo, šildymo sistemos įrengimo darbai, sumontuoti šildymo prietaisai, keičiami langai.

Rangos darbus vykdo UAB „Limega“, techninės priežiūros paslaugas teikia UAB „Optimum Projektai“. Rangos darbų vertė – 870 tūkst. Eur, iš kurių 611 tūkst. Eur bus finansuojama valstybės biudžeto lėšomis, o 259 tūkst. Eur bus skirta iš savivaldybės biudžeto.

Pakruojo r. savivaldybės informacija ir nuotraukos

Dėl ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu

Spalio 26- 30 d. mokinių atostogos.

Lapkričio 3- 6 d. LR Vyriausybės nutarimu ugdymas mokykloje bus vykdomas nuotoliniu būdu.

Prašome tėvelių pagalbos sudarant savo vaikams sąlygas mokytis, suteikiant prisijungimo informaciją mokytojams. Vėliau ugdymas bus organizuojamas atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus ir esamą pandeminę situaciją.

Būkime sveiki ir saugūs.

Natalijai Chrapačienei- Pakruojo švietimo centro padėka

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras, švenčiantis savo gyvavimo 25-metį, sveikino visus pedagogus su Mokytojo diena, dėkojo inovatyviausiems rajono mokytojams. Už nuolatinį kvalifikacijos tobulinimą, pažangių idėjų taikymą ir jų sklaidą buvo apdovanota fortepijono mokytoja metodininkė Natalija Chrapačienė.

Gretos Jasiūnienės nuotraukoje iš kairės: direktorė Nijolė Pupinienė, švietimo centro direktorė Rima Juozapavičienė, mokytoja Natalija Chrapačienė, švietimo centro metodininkė Jūratė Morkūnaitė.

Su tarptautine Mokytojų diena!

MOKYTOJAS – žmogus, kuris šviečia, savo pavyzdžiu įkvepia kitus.

Nesustokite, švieskite ir nepamirškite, kad jūs esate pavyzdys vaikams, kurie praleidžia didžiąją dalį dienos mokykloje. Tėvai atiduoda į jūsų rankas brangiausią savo turtą – vaikus.Nebijokite naujų iššūkių, aukite kartu su mokiniais.

Muzikos mokyklos pastato remontas įsibėgėja

Pradėti pastato, esančio L. Giros g. 4, Pakruojis, energinio efektyvumo didinimo darbai .

2020 m. rugsėjo 22 d. Pakruojo rajono savivaldybės administracija ir UAB „Limega“ pasirašė rangos darbų sutartį dėl pastato, esančio L. Giros g. 4, Pakruojis, modernizavimo darbų. Iki šių metų pabaigos turėtų būti pakeisti pastato langai, išorinės durys, atnaujinta šildymo sistema, įsibėgėti sienų ir stogo šiltinimo darbai, kuriuos rangovas planuoja baigti iki 2021 m. vasaros.

Rugsėjo 29 d. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja Lina Mikolaitytė susitiko su UAB „Limega“ atstovais, techninio darbo projekto rengėjais bei techniniu prižiūrėtoju – apžiūrėti pradedami vykdyti darbai, aptarti techninio projekto sprendiniai, kurie turės būti detalizuoti darbo projekte.
Rangos darbų vertė – 870 tūkst. Eur, iš kurių 611 tūkst. Eur bus finansuojama valstybės biudžeto lėšomis, o 259 tūkst. Eur bus skirta iš savivaldybės biudžeto.

Pakruojo rajono savivaldybės administracija siekia ne tik sutvarkyti pastato išorę, bet ir atnaujinti visas vidaus patalpas, todėl pastatas tvarkomas kompleksiškai – vidaus patalpų remonto darbai finansuojami pagal Pakruojo rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamą projektą Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-61-0007 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros, esančios L. Giros g. 4, Pakruojis, tobulinimas“.

Planuojama, kad bendra visų pastato atnaujinimo darbų vertė sieks beveik 1,3 mln. eurų, iš kurių paramos lėšos – 0,96 mln. Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 0,34 mln. Eur.

Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyrius