Pynimo darbų paroda

Mokytojos metodininkės Zitos Adomaitienės vadovaujamas meninio pynimo būrelis sėkmingai dirbo ir karantino metu. Mokiniai namuose konsultuojami mokytojos užbaigė pradėtus ir pynė naujus darbus. Jaunųjų pynėjų darbai nuolat puošdavo mokyklą, dalyvaudavo parodose Pakruojo kultūros centre. Dabar visus kviečiame į virtualią parodą, pasigėrėkite vaikų išmone ir meistriškumu. Dėkojame mokytojai Zitai už daugelį metų ugdytą vaikų darbštumą, atsakingumą, meninį skonį.

Mokinių ir jų tėvelių atsiųstos nuotraukos

Su meile- mokytoja Zita Adomaitienė
Gabija Papirtytė
Paula
Emili Mackonytė
Austėja Valiušytė
Austėja Valiušytė
Samanta Barkauskaitė
Tijus Tamulionis
Tautvydas Šiukšta
Ausma Tautavičiūtė
Ausma Tautavičiūtė
Dorėja Markovaitė
Goda Pociūtė
Gustas Papirtis
Gustas Papirtis
Gustė Martyšiūtė
Gustė Martyšiūtė
Justina Pališkevičiūtė
Justina Pališkevičiūtė
Justina Pališkevičiūtė
Kamilė Juknevičiūtė
Kamilė Juknevičiūtė
Kamilė Juknevičiūtė
Kristupas Armonas
Urtė Giedraitytė
Patricija Tautavičiūtė
Kamilė, Klaudija Račkauskaitės
Kamilė, Klaudija Račkauskaitės
Kamilė, Klaudija Račkauskaitės
Kamilė, Klaudija Račkauskaitės
Kamilė, Klaudija Račkauskaitės
Elinga Bajorūnaitė
Elinga Bajorūnaitė

Tau, mama

Zitos Adomaitienės kompozicija, Justės Pališkevičiūtės nuotrauka

Mielos mamos

Jokios problemos, jokie karantinai nesumažins vaikų meilės Jums. Negalėdami suorganizuoti tradicinio koncerto Pakruojo kultūros centre, kviečiame pasiklausyti Jūsų vaikų muzikinių įrašų, į kuriuos jie sudėjo gražiausius savo jausmus ir dėkingumą.

Melita Juknaitė
Dovilė Petraitytė
Augustė Janeliūnaitė, Arina Janeliūnienė
Gytė Stalmačenkaitė
Aleksandra Šiurnaitė
Aretas Stankūnas
Rugilė Nikalajevaitė
Smuikininkų ansamblis ir mokytoja Ligita Stravinskienė
Gabrielė Nikalajevaitė
Jokūbas Gaška, Gustė Kazėnaitė
Greta Gudaitė
Laura Baltėnaitė
Evelina Kazlauskaitė
Vincentas Lekas
Smuikininkų ansamblis

Egzaminų ir atsiskaitymų organizavimo tvarka

 • Atsižvelgiant į esamą situaciją dėl karantino, švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas, ugdymas iki mokslo metų pabaigos (gegužės 29 d. ) vyks nuotoliniu būdu.
 • Visų klasių mokiniams, išskyrus 7 klasę, atsiskaitymus organizuoja dalyko mokytojai.
 • 7 klasių mokiniams nuotoliniu būdu bus organizuojami egzaminai ir įskaita:
 • Gegužės 13 d. solfedžio egzaminas:
 • 15.00 val. mokytojos Sandros Gegieckienės mokiniams (naudojama Zoom programa);
 • 16.00 val. mokytojos Ingridos Tuomienės mokiniams (naudojama Zoom programa);
 • 17.00 mokytojos Arinos Janeliūnienės mokiniams (naudojama Messanger programa);
 • Nuo solfedžio egzamino atleidžiamos solfedžio konkurso nugalėtojos Laura Baltėnaitė ir Ugnė Vaitkutė, joms skiriant įvertinimą 10.
 • Iki gegužės 18 d. instrumento egzamino kūrinių video įrašus mokiniai atsiunčia savo mokytojams. Gegužės 20 d. grojimą vertins atskiros komisijos, kuriose bus to  dalyko mokytojai: fortepijono, akordeono, styginių.
 • Gegužės 19 d. 15 val. organizuojama muzikos istorijos įskaita, naudojama Zoom programa.

Priėmimas mokytis

Nežiūrint visų su karantinu susijusių sunkumų, Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla toliau sėkmingai dirba ir ruošiasi naujų mokinių priėmimui. Mūsų mokykloje nuo 7 m. amžiaus galima mokytis groti fortepijonu, smuiku, akordeonu, kanklėmis, gitara, fleita, saksofonu, klarnetu, trimitu, trombonu, mušamaisiais. Priimami ir šešiamečiai į ankstyvojo muzikinio ugdymo programą ar vyresni į mėgėjų programas. Jei bus galima, muzikinių duomenų patikrinimą organizuosime birželio pradžioje, jei ne- rugpjūčio pabaigoje. Nuotoliniu būdu išklausyti vaikus yra sudėtinga, tikimės pavyks susitikti gyvai. Jau šiandien galite rašyti prašymus (prašymo formą įdedame nuorodoje, parašas nebūtinas ) ir juos siųsti el. paštu pakruojomuzika@gmail.com . Galite skambinti telefonu 8-682-19446.

Labai Jūsų lauksime.

Direktorė Nijolė Pupinienė

Miela mokyklos bendruomene,

Pradėjome naują darbo ypatingomis sąlygomis savaitę. Praėjusi savaitė leido įsitikinti, kad kartu galime viską. Didžiuojuosi mokytojais, sugebėjusiais rasti būdų, galimybių ir metodų dirbti nuotoliniu būdu. Džiaugiuosi mokiniais, gebančiais ir norinčiais draugauti su muzika, kai mokytojas nestovi šalia. Dėkinga tėveliams, kurie sudarė mokytojams ir vaikams galimybę bendrauti per atstumą, paskatino juos mokytis.

Tikiuosi, kad ši viltinga laukimo savaitė suteiks visiems jėgų ir noro tęsti pradėtus darbus. Saugokime save ir kitus, laikykimės karantino reikalavimų.

Sveikatos ir sėkmės visiems.

Direktorė Nijolė Pupinienė

INFORMACIJA MOKYTOJAMS, MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS APIE NUOTOLINĮ MOKYMĄ

Bendroji informacija

 1. Ugdymas nuotoliniu būdu pradedamas nuo  2020-03-30.
 2. Nuotoliniu būdu vyks visos Ugdymo plane numatytos pamokos įprastu tvarkaraščiu arba individualiai sutartu laiku,  kada mokiniai privalo prisijungti tiesiogiai prie kompiuterio ar telefono mokytojo nurodytu būdu.
 3. Kilus problemoms, susijusioms su ugdymo organizavimu, prašome kreiptis į dalyko mokytoją. Nepavykus išspręsti problemos, kreipkitės į mokyklos direktorę Nijolę Pupinienę (tel.8 682 19446.

Informacija mokytojams

 1. Mokytojai tiesioginiam bendravimui su mokiniais naudoja mobiliuosius telefonus, kompiuterius,  programėles: Messenger, Zoom, Skype, whats App ar kitas.
 2. Detaliai nuotolinio mokymosi ir atsiskaitymo tvarką kiekvienas mokytojas aptaria su mokiniais ir jų tėvais.  
 3. Jei bus dirbama pagal individualiai sutartą tvarkaraštį, jį pateikti mokyklos direktorei.
 4. Pravestas pamokas fiksuoti laisvos formos dienoraštyje (kompiuteriniame arba popieriniame), vėliau informaciją apie lankomumą perkelti į dienyną.
 5. Bendradarbiauti tarpusavyje dalinantis reikalinga informacija ugdymo klausimais.
 6. Dėl atsiskaitymų ir egzaminų organizavimo bus sprendžiama pagal situaciją.

Informacija mokiniams:

 1. Nuolat sekti mokytojų skelbiamas užduotis, atsiskaitymų tvarką ir kitą informaciją.
 2. Laiku pagal tvarkaraštį prisijungti tiesiogiai prie kompiuterio ar telefono mokytojo nurodytu būdu (messenger, zoom ar pnš.).
 3. Savarankiškai atlikti mokytojo skirtas užduotis ir jas laiku pateikti atsiskaitymui mokytojo nurodytu būdu, pvz., gyvai groti ar atsakinėti žodžiu, daryti garso įrašus ir juos siųsti mokytojui, atlikti užduotis raštu ir jas atsiųsti.
 4. Mokytis groti savarankiškai.
 5. Atlikinėjant užduotis ir kilus klausimams, mokiniai gali rašyti, skambinti ar kitu būdu kreiptis į dalyko mokytoją.

Informacija tėvams (globėjams):

 1. Pagal galimybes padėti (ypač jaunesniems vaikams) naudotis kompiuterinėmis technologijomis.
 2. Pasirūpinti, kad vaikas turėtų ramią darbo vietą, aprūpintą interneto ryšiu.
 3. Jeigu šeimoje yra ne vienas vaikas, besimokantis muzikos mokykloje, aptarti iš anksto, kaip bus pasidalinama įrenginiais (kompiuteris, telefonas, planšetė, vieno iš tėvų telefonas) arba kaip bus paskirstytas laikas, kad kiekvienas vaikas galėtų pabendrauti su savo mokytoju.
 4. Pasirūpinti, kad vaikas išlaikytų dienos ritmą: tvarkaraštyje numatytu metu būtų pasirengęs prisijungti prie kompiuterio, laisvu dienos metu atlikinėtų kitas mokytojo skirtas užduotis, laiku eitų miegoti.
 5. Nuotoliniu būdu pagal poreikį bendrauti su dalykų mokytojais, mokyklos administracija. Atsiradus nuotolinio ugdymosi sunkumams, padėti vaikui juos išspręsti.

Karantinas pratęstas

Dėl koronaviruso plitimo visuotinis karantinas Lietuvoje pratęstas iki balandžio 13 dienos imtinai- taip trečiadienį nusprendė Vyriausybė. Vadinasi, nuo pirmadienio pradėsime mokyti nuotoliniu būdu.

Ačiū mokytojams, kurie šiuo metu intensyviai ruošiasi, kad pamokos per atstumą būtų kuo efektyvesnės. Visi mato galimybę dėstyti savo dalyką išskirtinėmis sąlygomis. Bet darbo sėkmė priklausys ne tik nuo mokytojų, bet ir nuo pačių mokinių bei jų tėvelių.

Mieli mokiniai, atėjo laikas jūsų atsakingumo ir pareigingumo išbandymui. Laikydamiesi karantino sąlygų, mokykitės namuose, daugiau grokite, skirkite dėmesio muzikos rašto ir istorijos mokymuisi. O mokytojai jus konsultuos nuotoliniu būdu.

Gerbiami tėveliai, Jūsų vaikų labui būkite atsakingi ir reiklūs, skatinkite vaikus ir šiomis neįprastomis sąlygomis mokytis, tobulėti. Daugiau būdami namuose, vaikai turės laiko ne tik bendrojo ugdymo dalykų, bet ir muzikos mokymuisi. Svarbu, kad tą laiką išnaudotų tinkamai.

Visiems linkiu kuo geresnės sveikatos. Saugokime save ir kitus laikydamiesi karantino reikalavimų.

Pagarbiai- direktorė Nijolė Pupinienė