Muzikiniai rudenys


Ruduo Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje sunkiai įsivaizduojamas be „Muzikinių rudenų“ projekto, kurį rengia Šiaulių koncertinė įstaiga „Saulė“.

Spalio 29-osios vakarą vyko tradicinis Juozo Pakalnio muzikos mokyklos auklėtinių ir Šiaulių kamerinio orkestro koncertas, sukvietęs pilną Pakruojo kultūros centro salę žiūrovų. Koncerto pirmoje dalyje su Šiaulių kameriniu orkestru (meno vadovas ir dirigentas Vilhelmas Čepinskis) pasirodė muzikos mokyklos mokiniai. Orkestrui dirigavo jaunoji dirigentė Viktorija Stankevičiūtė.

Antra koncerto dalis – profesionalų pasirodymas. Kartu su Šiaulių kameriniu orkestru koncertavo Vaida Genytė (sopranas), Vilhelmas Čepinskis (smuikininkas ir dirigentas), Mindaugas Bačkus (violončelė). Koncertą vedė Raimonda Sližienė. Koncerto pabaigoje ilgai lauktas momentas – Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ administratorė ir projekto kuratorė Natalija Borgerdt paskelbė, kad lapkričio 12 d. baigiamajame projekto „Muzikiniai rudenys“ koncerte Šiauliuose dalyvaus geriausiai pasirodę muzikantai- akordeonininkas Kajus Zaičenko ir jaunučių choras.  Jaunuosius muzikantus ir profesionalus sveikino Pakruojo rajono meras Saulius Margis, jo pavaduotojas Virginijus Kacilevičius, administracijos direktorė Ilona Gelažnikienė. Mokyklos direktorė Nijolė Pupinienė dėkojo muzikantams, vaikams ir jų mokytojams, projektą parėmusiam ūkininkui Laisvūnui Gudjurgiui. 

 Koncerto akimirkas užfiksavo Alma Varvuolienė ir Vytautas Girdzijauskas.

Koncerto vedėja Raimonda Sližienė
Elena Klimkevičiūtė
Kajus Zaičenko
Nojus Vaičeliūnas
Augustė Gudjurgytė
Gabrielė Nikalajevaitė
Gytė Stalmačenkaitė
Evelina Paslavičiūtė
Mikas Kazakevičius, Agota Stankevičiūtė
Silvija Černiauskaitė, Jokūbas Gaška, Austėja Mališevičiūtė, Vakarė Šimanskytė
Gustė Kazėnaitė
Jaunučių choras ir vadovė Ingrida Tuomienė
Šiaulių kamerinis orkestras, violončelininkas Mindaugas Bačkus, smuikininkas ir orkestro vadovas Vilhelmas Čepinskis


Muzikos pamokos TAU

Nuo dvasinės žmogaus sveikatos didele dalimi priklauso ir fizinė sveikata. Stiprinant dvasinę sveikatą muzikos poveikis žmogui labai stiprus. Ji turi gydomųjų, lavinamųjų ir dvasinių savybių. Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla parengė visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą „Muzikos terapija“, kurio metu numatomi muzikos pedagogų ir jų mokinių koncertai, užsiėmimai, pamokos, padėsiančios žmonėms prisiliesti prie klasikinės muzikos ir pajusti jos gydančią galią. Bendradarbiaujant su Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro Trečiojo amžiaus universitetu, mokykloje kiekvieną antradienį organizuojamos chorinio dainavimo pamokos senjorams. Mokytojų Ingridos Tuomienės ir Rūtos Venslovienės pamokos padeda vyresnio amžiaus žmonėms pajusti bendrystę su kitais, įprasmina malonų laiko praleidimą. Mokytojų ir projekto dalyvių planuose- Adventinis koncertas kartu su muzikos mokyklos auklėtiniais.

Choras TAU su mokytojomis Rūta Vensloviene ir Ingrida Tuomiene (Almos Varvuolienės nuotrauka)

Vietos savivaldos diena

Spalio 10 d. minima Vietos savivaldos diena. Pakruojo savivaldybėje diena prasidėjo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos jaunųjų atlikėjų pasveikinimu. Savivaldybės darbuotojams muzikinius kūrinius dovanojo smuikininkas Jokūbas Gaška (mokytoja Ligita Stravinskienė), solistas Aretas Stankūnas (mokytoja Arina Janeliūnienė) ir akordeonininkas Kajus Zaičenko (mokytojas Redas Varvuolis).

Nauja pradžia

Rugsėjo 2 d. mokykla vėl atvėrė duris savo mokiniams. Mokslo metų pradžios šventiniame koncerte per vasarą neužmirštus ar naujai išmoktus kūrinius dovanojo Dovilė Petraitytė, Urtė Kanapeckaitė, Augustė Gudjurgytė, Mikas Kazakevičius, Kajus Zaičenko, Evelina Paslavičiūtė. Mokinius ir jų mokytojus sveikino Pakruojo rajono mero pavaduotojas Virginijus Kacilevičius, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorė Ilona Gelažnikienė, Pakruojo rajono tarybos nariai Audrius Kazlauskas, Rūta Sausienė, Saulius Gegieckas. Su jauduliu į klases su savo mokytojais ėjo 32 naujai įstoję mokinukai.

Kartų kaita- mokytojos Arinos dukra Augustė- būsimoji smuikininkė

Gyvenęs pagal priesaiką

Rugpjūčio 14 d. į Pakruojo sinagogoje vyko knygos apie Kazimierą Kalibatą „Gyvenęs pagal priesaiką”  pristatymas. Tai knyga apie įžymų Lietuvos folklorininką, talentingą muzikantą, muzikos pedagogą, violončele grojimo meistrą, daugelio tautinių ansamblių kūrėją bei vadovą, kraštotyrininką ir Lietuvos laisvės kovų dalyvį, Žiemgalos krašto šviesuolį. Į knygos pristatymą buvo pakviesta smuiko mokytoja Ligita Stravinskienė, kuriai yra tekę groti kameriniame orkestre kartu su K. Kalibatu. Muzikinėje dalyje mokytoja grojo su Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokylos absolvente Silvija Černiauskaite, kuri nuo rudens studijuos Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijoje, ir Beatriče Svirplyte, šiuo metu gyvenančia Škotijoje. Galbūt šios merginos ateityje taip pat garsins Pakruojo kraštą.

Nuotraukos N. Padorienės ir R. Urbo