Baleto pamokėlių tvarkaraštis

Rugsėjo 9 d. Pakruojo dvare įvyko baleto mokyklėlės atidarymas. Džiaugiamės, kad tiek daug vaikučių panoro išmokti šio nepaprasto meno. Ir ateityje baleto pamokėlės vyks Pakruojo dvare šeštadieniais. Vaikai suskirstyti į tris amžiaus grupes, numatytas pamokėlių laikas, pradedant nuo mažiausiųjų. Grupes ir pamokų laiką rasite prikabintame dokumente. baleto mokyklėlė 2017-2018

Direktorė

Nijolė Pupinienė, tel. 51260, 868219446