Gyvenęs pagal priesaiką

Rugpjūčio 14 d. į Pakruojo sinagogoje vyko knygos apie Kazimierą Kalibatą „Gyvenęs pagal priesaiką”  pristatymas. Tai knyga apie įžymų Lietuvos folklorininką, talentingą muzikantą, muzikos pedagogą, violončele grojimo meistrą, daugelio tautinių ansamblių kūrėją bei vadovą, kraštotyrininką ir Lietuvos laisvės kovų dalyvį, Žiemgalos krašto šviesuolį. Į knygos pristatymą buvo pakviesta smuiko mokytoja Ligita Stravinskienė, kuriai yra tekę groti kameriniame orkestre kartu su K. Kalibatu. Muzikinėje dalyje mokytoja grojo su Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokylos absolvente Silvija Černiauskaite, kuri nuo rudens studijuos Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijoje, ir Beatriče Svirplyte, šiuo metu gyvenančia Škotijoje. Galbūt šios merginos ateityje taip pat garsins Pakruojo kraštą.

Nuotraukos N. Padorienės ir R. Urbo