INFORMACIJA MOKYTOJAMS, MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS APIE NUOTOLINĮ MOKYMĄ

Bendroji informacija

 1. Ugdymas nuotoliniu būdu pradedamas nuo  2020-03-30.
 2. Nuotoliniu būdu vyks visos Ugdymo plane numatytos pamokos įprastu tvarkaraščiu arba individualiai sutartu laiku,  kada mokiniai privalo prisijungti tiesiogiai prie kompiuterio ar telefono mokytojo nurodytu būdu.
 3. Kilus problemoms, susijusioms su ugdymo organizavimu, prašome kreiptis į dalyko mokytoją. Nepavykus išspręsti problemos, kreipkitės į mokyklos direktorę Nijolę Pupinienę (tel.8 682 19446.

Informacija mokytojams

 1. Mokytojai tiesioginiam bendravimui su mokiniais naudoja mobiliuosius telefonus, kompiuterius,  programėles: Messenger, Zoom, Skype, whats App ar kitas.
 2. Detaliai nuotolinio mokymosi ir atsiskaitymo tvarką kiekvienas mokytojas aptaria su mokiniais ir jų tėvais.  
 3. Jei bus dirbama pagal individualiai sutartą tvarkaraštį, jį pateikti mokyklos direktorei.
 4. Pravestas pamokas fiksuoti laisvos formos dienoraštyje (kompiuteriniame arba popieriniame), vėliau informaciją apie lankomumą perkelti į dienyną.
 5. Bendradarbiauti tarpusavyje dalinantis reikalinga informacija ugdymo klausimais.
 6. Dėl atsiskaitymų ir egzaminų organizavimo bus sprendžiama pagal situaciją.

Informacija mokiniams:

 1. Nuolat sekti mokytojų skelbiamas užduotis, atsiskaitymų tvarką ir kitą informaciją.
 2. Laiku pagal tvarkaraštį prisijungti tiesiogiai prie kompiuterio ar telefono mokytojo nurodytu būdu (messenger, zoom ar pnš.).
 3. Savarankiškai atlikti mokytojo skirtas užduotis ir jas laiku pateikti atsiskaitymui mokytojo nurodytu būdu, pvz., gyvai groti ar atsakinėti žodžiu, daryti garso įrašus ir juos siųsti mokytojui, atlikti užduotis raštu ir jas atsiųsti.
 4. Mokytis groti savarankiškai.
 5. Atlikinėjant užduotis ir kilus klausimams, mokiniai gali rašyti, skambinti ar kitu būdu kreiptis į dalyko mokytoją.

Informacija tėvams (globėjams):

 1. Pagal galimybes padėti (ypač jaunesniems vaikams) naudotis kompiuterinėmis technologijomis.
 2. Pasirūpinti, kad vaikas turėtų ramią darbo vietą, aprūpintą interneto ryšiu.
 3. Jeigu šeimoje yra ne vienas vaikas, besimokantis muzikos mokykloje, aptarti iš anksto, kaip bus pasidalinama įrenginiais (kompiuteris, telefonas, planšetė, vieno iš tėvų telefonas) arba kaip bus paskirstytas laikas, kad kiekvienas vaikas galėtų pabendrauti su savo mokytoju.
 4. Pasirūpinti, kad vaikas išlaikytų dienos ritmą: tvarkaraštyje numatytu metu būtų pasirengęs prisijungti prie kompiuterio, laisvu dienos metu atlikinėtų kitas mokytojo skirtas užduotis, laiku eitų miegoti.
 5. Nuotoliniu būdu pagal poreikį bendrauti su dalykų mokytojais, mokyklos administracija. Atsiradus nuotolinio ugdymosi sunkumams, padėti vaikui juos išspręsti.