Draugų vasara 2016

2016 m. spalio 14 d. Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos mokiniai dalyvavo II-ajame respublikiniame muzikos (meno) mokyklų, filialų jaunųjų atlikėjų festivalyje „Draugų vasara 2016“, vykusiame Raseinių meno mokyklos Ariogalos filiale. Mūsų mokiniai sužavėjo profesionaliais pasirodymais; jie džiaugėsi draugiška festivalio atmosfera, susirado naujų draugų.

Nuoširdžiai dėkojame mokytojoms Skirmai Andreliūnienei, Natalijai Chrapačienei, Ligitai Stravinskienei už mokinių paruošimą ir paskatinimą dalyvauti festivalyje.

draugu-melodijos

Nuotraukoje iš kairės 1 eilė: Ema Stakutytė (fortepijonas, 5 kl.), Gustė Kazėnaitė (fortepijonas, 3 kl.), Patricija Geležėlytė (fortepijonas, 5 kl.), Andrėja Averjanova (fortepijonas, 4 kl.), Urtė Sabeckytė (fortepijonas, 4 kl.); 2 eilė smuikininkai: Viltė Sakalauskaitė (5 kl.), Sandra Jurytė (6 kl.), Ugnė Urbonaitė (6 kl.), Jokūbas Gaška (5 kl.)