Biudžeto vykdymo ataskaitos

Aiškinamasis raštas 2017 m Finansinės būklės ataskaita 2017 (1) Finansinės būklės ataskaita 2017 (2) Grynojo turto pokyčių ataskaita 2017 Pinigų srautų ataskaita 2017 (1) Pinigų srautų ataskaita 2017 (2) Veiklos rezultatų ataskaita 2017

2017 m. biudžeto vykdymas

Eil.

Nr.

Išlaidų pavadinimas Iš viso Iš jų
Sodra Darbo užmokestis Komunalinės paslaugos Kitos paslaugos Prekės
  Iš viso 325,5 66,8 215,7 18,8 11,0 8,8
1.1 Savivaldybės biudžeto lėšos 242,7 55,3 178,6 8,8
1.2 Mokinio krepšelis 38,9 9,2 29,7
1.3 Tėvų lėšos 23,0 10,0 8,1 4,9
1.4 ES projektas 9,3 2,1 6,8 0,4
1.5 Aplinkosaugos projektas 1,0 1,0
1.6 NVŠ lėšos 4,7 0,2 0,6 3,9
1.7 Paramos lėšos 4,9 1,5

2016 m. biudžeto vykdymas

Eil. Nr. Išlaidų pavadinimas 2016 m. gautos lėšos Eurais Iš viso (Eurais)
JGI

projekt.

V

Mok. krepš.

MK

Rajono biudž.

B

Tėvų lėšos

E

Iš viso sąmatoje: 1600 42000 260200 19856 323656
1. Darbo užmokestis 1200 32000 180600 213800
2. Socialinio draud. įmokos 400 10000 55393 65793
Iš viso darbo užmokesčiui ir soc. draud.: 1600 42000 235993 0 279593
3 Ryšių paslaugos (telefonas, internetas) 1395 1395
4 Kitos prekės (8 mokytojų stalai, 24 kėdės, 3 neš., 2 stacionarūs kompiuteriai, fotoaparatas, dėklai akord. kt.) 7885 7885
5 Kvalifikacijos kėlimas 623 623
6 Komunalinės paslaugos (elektra, vanduo, šiluma) 24207 5081 29288
7 Kitos paslaugos (instrumentų derinimas, transporto paslaugos, mokinių važiavimo bilietai, banko mokesčiai) 4872 4872
Iš viso prekėms ir paslaugoms: 0 0 24207 19856 44063

 

 

 

Parašykite komentarą