Priėmimas

 

 VAIKŲ PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMAS

1.Mokiniai į mokyklą priimami direktoriaus įsakymu, pateikę prašymą savo ar tėvų (globėjų) vardu ir atlikus muzikinės klausos patikrinimą. Priėmimas vykdomas birželio pradžioje, papildomai priimama (jei yra vietų) ne vėliau kaip iki spalio 31 d.

2. Įstojusių mokinių sąrašas skelbiamas mokyklos stende ir internetinėje svetainėje,  priimamų mokinių skaičius priklauso nuo mokyklai steigėjo skiriamo finansavimo.

3. Jei į pasirinktą specialybę vaikas neįstoja dėl vietų trūkumo, bet muzikiniai duomenys yra pakankami, jam gali būti pasiūlyta kita specialybė.

4. Su mokinių vaikų tėvais (globėjais) dėl vaikų muzikinio ugdymo sudaromos mokymosi sutartys.

5. Ne konkurso tvarka priimami mokiniai, atvykę iš kitų muzikos (meno) mokyklų.

6. Norint mokinį išbraukti iš sąrašų (dėl išvykimo mokytis kitur, dėl nenoro mokytis ar dėl kitų priežasčių), tėvai turi pateikti prašymą mokyklos direktoriui.

Parašykite komentarą