Zenonui Ragulskiui- 80!

2022 m. rugsėjo 28 d. ilgametis Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos (dabar menų mokykla) direktorius Zenonas Ragulskis pažymėjo savo 80 metų jubiliejų. Šiandien jį garbingos sukakties proga sveikino buvę kolegos, linkėjo kuo geriausios sveikatos ir kūrybingų metų. Z. Ragulskis ne vieną savo kūrinį yra padovanojęs mokyklai.

Šios dienos sveikinimai ir šypsenos

Pakruojo muzikos mokykloje Z. Ragulskis dirbo nuo pat jos įkūrimo- 1965 metų rugsėjo 1 d. iki 2012 metų, taigi šioje mokykloje prabėgo 47 darbo metai. Pirmus tris metus jis dirbo akordeono mokytoju, nuo 1968 metų- šios mokyklos direktoriumi.

Zenonas Ragulskis- trečias iš dešinės- su kolegomis 1965 metais

Zenonas Ragulskis rūpinosi kraštiečio kompozitoriaus Juozo Pakalnio atminimo ir jo tėviškės išsaugojimu. Jo iniciatyva Pakruojo muzikos mokyklai suteiktas Juozo Pakalnio vardas.

Juozo Pakalnio sodyboje Veselkiškėse su kompozitoriaus giminaičiais, muzikologu V. Juodpusiu, muzikų rėmimo fondo vadove L. Stulgiene

Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Pakruojo skyriaus konferencija

Rugsėjo 10 d. Pakruojo sinagogoje vyko Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Pakruojo skyriaus ataskaitinė rinkiminė konferencija. Konferencijos dalyvius sveikino Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokyklos mokytoja Svajonė Stulgaitienė. Mokyklos jaunieji muzikantai Aretas Stankūnas, Evelina Paslavičiūtė, Greta Gudaitė, Jokūbas Gaška ir koncertmeisterė Rasa Vaigauskaitė dovanojo muzikos kūrinius.

Rugsėjo 1-oji menų mokykloje

2022 m. rugsėjo 1 d. mokyklai ypatinga- ji tapo Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokykla. Naują logotipą mokyklai sukūrė dailės mokytojas Edgaras Černikas. Šventiniame naujų mokslo metų pradžios renginyje susirinkusią mokyklos bendruomenę sveikino meras Saulius Margis, Pakruojo seniūnas Svajūnas Miknevičius, savivaldybės tarybos nariai Erika Kižienė ir Audrius Kazlauskas. Direktorė Nijolė Pupinienė akcentavo, kad dokumentai, kuriais patvirtintas naujas mokyklos statusas, yra tik didelių darbų pradžia. Labai svarbus ugdymo turinys ir naujų programų įgyvendinimo kokybė.

Renginio vedėja Arina Janeliūnienė naujiems mokiniams, kurių šiemet į muzikos, dailės ir šokio programas atėjo beveik pusė šimto,  pristatė juos ugdysiančius mokytojus. Į mokyklos kolektyvą naujai įsijungė dailės mokytojai Jūratė Sokienė ir Edgaras Černikas, šokių mokytojas Deividas Šeškus, gitaros mokytojas Sigitas Kivilis.

Visiems susirinkusiems koncertavo menų mokyklos mokiniai.

Nijolės Padorienės nuotraukos

Seniūnas Svajūnas Miknevičius, meras Saulius Margis
MOKYTOJAI
MOKYTOJAI

MOKYTOJAI
Sofija Šaurskytė
Dovilė Petraitytė
Aldas Grigonis
Martyna Jurevičiūtė
Jokūbas Gaška
Greta Gudaitė, Evelina Paslavičiūtė
Direktorė Nijolė Pupinienė

Muzikos mokykla tampa menų mokykla!

Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla, įgyvendindama strateginiame plane numatytą viziją, nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. tampa Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokykla. Birželio 30 dieną Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl naujų mokyklos nuostatų patvirtinimo ir mokyklos pavadinimo pakeitimo. Naujuose nuostatuose numatyta, kad Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokykloje bus mokomi vaikai ne tik pagal muzikos, bet ir pagal dailės bei šokių programas. Tam vienbalsiai pritarė Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nariai. Taip pat patvirtintas maksimalus mokinių skaičius. Pagal muzikinio ugdymo programas iš viso gali būti ugdoma iki 156 mokinių, pagal dailės ir šokių programas- iki 12, kasmet priimant analogišką mokinių skaičių. Nustatytas mokestis už ugdymą menų mokykloje: už formalųjį švietimą papildantį muzikinį ugdymą- 15 eurų per mėnesį, už neformalųjį muzikinį ugdymą, taip pat šokio ir dailės ugdymą- po 7 eurus per mėnesį.

Informuojame, kad dar yra vietų mokytis pagal šokių programą, prašymai priimami mokykloje arba el. paštu pakruojomuzika@gmail.com

VAKARĖ VIRKŠTYTĖ-KONKURSO “ŽYDINTYS GARSAI“ LAUREATĖ!

I tarptautinio virtualaus įvairaus žanro jaunųjų atlikėjų konkurse- festivalyje ,,ŽYDINTYS GARSAI “, vykusiame Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykloje,  dalyvavo apie 450 dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Vokietijos muzikos ir meno mokyklų, gimnazijų. Buvo vertinamas 381 pasirodymas. Skambėjo fortepijono, vargonų, pučiamųjų, mušamųjų, styginių, liaudies instrumentų kūriniai, įvairaus žanro vokalinė, choro meno muzika.

Džiugu pranešti, kad Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos 2 klasės smuikininkė VAKARĖ VIRKŠTYTĖ tapo II vietos laureate!

Džiaugiamės Vakarės sėkmingu debiutu! Dėkojame mokytojai Ligitai Stravinskienei ir koncertmeisterei Rasai Vaigauskaitei už puikų mokinės paruošimą!

DRAUGYSTĖS TILTAI

2022 – 06 – 07  Šiaulių Dainų muzikos mokykloje vyko III -asis Šiaulių regiono akordeono muzikos konkursas “Draugystės tiltai”. Jame dalyvavo  Akmenės raj. meno mokyklos, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos,  Kuršėnų meno mokyklos, Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos, Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos, Šiaulių “Dagilėlio” dainavimo mokyklos, Šiaulių Dainų muzikos mokyklos ir Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų mokyklos jaunieji akordeonistai. Šiame konkurse grojo trys Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos mokiniai: Emilija Pečiulytė, pelniusi I-ojo laipsnio laureato diplomą, Jogaila Junevičius ( II-ojo laipsnio laureato diplomas), Jokūbas Vaškas (I-ojo laipsnio laureato diplomas).

Sveikiname jaunuosius muzikantus, dėkojame mokinius konkursui parengusiai mokytojai Janinai Mažonaitei, taip pat mokinių tėveliams už nuvežimą į konkursą.

Emilija Pečiulytė
Penkta iš kairės- Emilija Pečiulytė
Jogaila Junevičius
Antras iš dešinės- Jogaila Junevičius
Jokūbas Vaškas
Dešinėje- Jokūbas Vaškas

Sveikiname mokytoją Ingridą Tuomienę!

Pakruojo r. savivaldybės informacija:

Šiemet pirmąkart, vadovaujantis Mokytojų iniciatyvų skatinimo tvarkos aprašu, ir vertinant Mokytojų iniciatyvų skatinimo atrankos komisijai (pirmininkas – mero pavaduotojas V. Kacilevičius), išrinktos trys mokytojos, kurioms bus skirtos premijos (premijos dydis – 1000,00 eurų, skiriamas iš savivaldybės biudžeto).

Tai: Ingrida TuomienėPakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos muzikos mokytoja metodininkė, Romualda Juknevičienė – Pakruojo ,,Atžalyno“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė ir Aida Stakutienė – Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Mokytojų skatinimo tikslas – įvertinti profesinės veiklos rezultatus ir skatinti juos inovacijoms ir kūrybinei iniciatyvai. Premija skiriama ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams, dirbantiems pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, ikimokyklinio ugdymo ir pagalbos mokiniui bei mokytojui specialistams (t už reikšmingus pastarųjų 3 metų nuopelnus profesinėje veikloje, mokinių pasiekimus ir pažangą, darbus švietimo srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą.

Didžiuojamės puikia mūsų mokyklos pedagoge!

Nijolės Padorienės nuotraukoje- solfedžio, choro, vokalo mokytoja metodininkė Ingrida Tuomienė