Biudžeto vykdymo ataskaitos

Paramos lėšos:

Rėmėjai Likutis 2019-01-01 Gauta Išleista Likutis 2020-01-01
2 proc. 3842 1314 330 4826
Privatūs rėmėjai 700 700
Savivaldybė 300 300
Parama festivaliui „Melodija iš… „ 295 295

Aiškinamasis raštas 2017 m Finansinės būklės ataskaita 2017 (1) Finansinės būklės ataskaita 2017 (2) Grynojo turto pokyčių ataskaita 2017 Pinigų srautų ataskaita 2017 (1) Pinigų srautų ataskaita 2017 (2) Veiklos rezultatų ataskaita 2017

2017 m. biudžeto vykdymas

Eil.

 

 

Nr.

Išlaidų pavadinimas Iš viso Iš jų
Sodra Darbo užmokestis Komunalinės paslaugos Kitos paslaugos Prekės
  Iš viso 325,5 66,8 215,7 18,8 11,0 8,8
1.1 Savivaldybės biudžeto lėšos 242,7 55,3 178,6 8,8    
1.2 Mokinio krepšelis 38,9 9,2 29,7      
1.3 Tėvų lėšos 23,0     10,0 8,1 4,9
1.4 ES projektas 9,3 2,1 6,8   0,4  
1.5 Aplinkosaugos projektas 1,0       1,0  
1.6 NVŠ lėšos 4,7 0,2 0,6     3,9
1.7 Paramos lėšos 4,9       1,5  

2016 m. biudžeto vykdymas

Eil. Nr.   Išlaidų pavadinimas 2016 m. gautos lėšos Eurais Iš viso (Eurais)
  JGI

 

 

projekt.

V

Mok. krepš.

 

 

MK

Rajono biudž.

 

 

B

Tėvų lėšos

 

 

E

 
Iš viso sąmatoje:   1600 42000 260200 19856   323656
1.   Darbo užmokestis   1200 32000 180600     213800
2.   Socialinio draud. įmokos   400 10000 55393     65793
Iš viso darbo užmokesčiui ir soc. draud.:   1600 42000 235993 0   279593
3   Ryšių paslaugos (telefonas, internetas)         1395   1395
4   Kitos prekės (8 mokytojų stalai, 24 kėdės, 3 neš., 2 stacionarūs kompiuteriai, fotoaparatas, dėklai akord. kt.)         7885   7885
5   Kvalifikacijos kėlimas         623   623
6   Komunalinės paslaugos (elektra, vanduo, šiluma)       24207 5081   29288
7   Kitos paslaugos (instrumentų derinimas, transporto paslaugos, mokinių važiavimo bilietai, banko mokesčiai)         4872   4872
Iš viso prekėms ir paslaugoms:   0 0 24207 19856   44063

 

Parašykite komentarą