Zenonui Ragulskiui- 80!

2022 m. rugsėjo 28 d. ilgametis Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos (dabar menų mokykla) direktorius Zenonas Ragulskis pažymėjo savo 80 metų jubiliejų. Šiandien jį garbingos sukakties proga sveikino buvę kolegos, linkėjo kuo geriausios sveikatos ir kūrybingų metų. Z. Ragulskis ne vieną savo kūrinį yra padovanojęs mokyklai.

Šios dienos sveikinimai ir šypsenos

Pakruojo muzikos mokykloje Z. Ragulskis dirbo nuo pat jos įkūrimo- 1965 metų rugsėjo 1 d. iki 2012 metų, taigi šioje mokykloje prabėgo 47 darbo metai. Pirmus tris metus jis dirbo akordeono mokytoju, nuo 1968 metų- šios mokyklos direktoriumi.

Zenonas Ragulskis- trečias iš dešinės- su kolegomis 1965 metais

Zenonas Ragulskis rūpinosi kraštiečio kompozitoriaus Juozo Pakalnio atminimo ir jo tėviškės išsaugojimu. Jo iniciatyva Pakruojo muzikos mokyklai suteiktas Juozo Pakalnio vardas.

Juozo Pakalnio sodyboje Veselkiškėse su kompozitoriaus giminaičiais, muzikologu V. Juodpusiu, muzikų rėmimo fondo vadove L. Stulgiene

Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Pakruojo skyriaus konferencija

Rugsėjo 10 d. Pakruojo sinagogoje vyko Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Pakruojo skyriaus ataskaitinė rinkiminė konferencija. Konferencijos dalyvius sveikino Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokyklos mokytoja Svajonė Stulgaitienė. Mokyklos jaunieji muzikantai Aretas Stankūnas, Evelina Paslavičiūtė, Greta Gudaitė, Jokūbas Gaška ir koncertmeisterė Rasa Vaigauskaitė dovanojo muzikos kūrinius.

Rugsėjo 1-oji menų mokykloje

2022 m. rugsėjo 1 d. mokyklai ypatinga- ji tapo Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokykla. Naują logotipą mokyklai sukūrė dailės mokytojas Edgaras Černikas. Šventiniame naujų mokslo metų pradžios renginyje susirinkusią mokyklos bendruomenę sveikino meras Saulius Margis, Pakruojo seniūnas Svajūnas Miknevičius, savivaldybės tarybos nariai Erika Kižienė ir Audrius Kazlauskas. Direktorė Nijolė Pupinienė akcentavo, kad dokumentai, kuriais patvirtintas naujas mokyklos statusas, yra tik didelių darbų pradžia. Labai svarbus ugdymo turinys ir naujų programų įgyvendinimo kokybė.

Renginio vedėja Arina Janeliūnienė naujiems mokiniams, kurių šiemet į muzikos, dailės ir šokio programas atėjo beveik pusė šimto,  pristatė juos ugdysiančius mokytojus. Į mokyklos kolektyvą naujai įsijungė dailės mokytojai Jūratė Sokienė ir Edgaras Černikas, šokių mokytojas Deividas Šeškus, gitaros mokytojas Sigitas Kivilis.

Visiems susirinkusiems koncertavo menų mokyklos mokiniai.

Nijolės Padorienės nuotraukos

Seniūnas Svajūnas Miknevičius, meras Saulius Margis
MOKYTOJAI
MOKYTOJAI

MOKYTOJAI
Sofija Šaurskytė
Dovilė Petraitytė
Aldas Grigonis
Martyna Jurevičiūtė
Jokūbas Gaška
Greta Gudaitė, Evelina Paslavičiūtė
Direktorė Nijolė Pupinienė