Dainų šventė

Lietuvos moksleivių dainų šventėje dalyvavo du mūsų mokyklos kolektyvai:  jaunučių choras (vadovė  Ingrida Tuomienė, koncertmeisterė Rūta Venslovienė) ir akordeonininkių ansamblis (vadovė Larisa Šiaulienė). 38 mokyklos choristai po dviejų dienų repeticijų liepos 6 d. dalyvavo Vingio parke vykusiame dainų dienos koncerte „Tu mums viena“ , kartu su visais 21 valandą giedojo Lietuvos himną. Didžiuojamės, kad jungtiniam jaunučių chorui dirigavo ir mūsų mokytoja Ingrida Tuomienė. Džiaugiamės, kad chorą lydėjusios mokinių mamos Aida Stakutienė, Jurgita Dumbrienė, Lina Balčiūnienė, Donata Dubickienė, Jūratė Paslavičienė, Evelina Livanaitė nuoširdžiai rūpinosi visais vaikais.

Akordeonininkės Gabija Tarasevičiūtė, Simona Baltėnaitė, Kamilė Juknevičiūtė, Miglė Kukutytė su mokytoja Larisa Šiauliene liepos 7 d. šv. Jonų bažnyčioje su jungtiniu akordeonų orkestru grojo koncerte „Akordeonų šėlsmas“.  Abu šiuos koncertus tiesiogiai transliavo Lietuvos televizija.

Didžiuojamės savo mokiniais, kurie ne tik puikiai pasirodė, bet ir buvo drausmingi, draugiški. Vaikams tai buvo tarsi vasaros stovykla, kurioje buvo galima pasimokyti ir savarankiškumo, ištvermės, sugyvenimo.

Už nuoširdų rūpestį esame dėkingi švietimo skyriaus vedėjai Irenai Mažulienei ir vyr. specialistei Vilmai Jaraitei, už parodytą dėmesį ir lauktuves- mero patarėjai Rūtai Sausienei.

Ačiū visiems už susikurtą šventę!

Nuotraukose:

Akordeonininkės Miglė Kukutytė, Simona Baltėnaitė, Kamilė Juknevičiūtė ir Gabija Tarasevičiūtė su mokytoja Larisa Šiauliene

?????????????

Prieš repeticijas- nebijome nei saulės, nei lietaus.

Jaunučių choro dalyviai laukia šventės pradžios.

Jungtiniam chorui diriguoja Ingrida Tuomienė