Tau, mama

Zitos Adomaitienės kompozicija, Justės Pališkevičiūtės nuotrauka

Mielos mamos

Jokios problemos, jokie karantinai nesumažins vaikų meilės Jums. Negalėdami suorganizuoti tradicinio koncerto Pakruojo kultūros centre, kviečiame pasiklausyti Jūsų vaikų muzikinių įrašų, į kuriuos jie sudėjo gražiausius savo jausmus ir dėkingumą.

Melita Juknaitė
Dovilė Petraitytė
Augustė Janeliūnaitė, Arina Janeliūnienė
Gytė Stalmačenkaitė
Aleksandra Šiurnaitė
Aretas Stankūnas
Rugilė Nikalajevaitė
Smuikininkų ansamblis ir mokytoja Ligita Stravinskienė
Gabrielė Nikalajevaitė
Jokūbas Gaška, Gustė Kazėnaitė
Greta Gudaitė
Laura Baltėnaitė
Evelina Kazlauskaitė
Vincentas Lekas
Smuikininkų ansamblis

Egzaminų ir atsiskaitymų organizavimo tvarka

  • Atsižvelgiant į esamą situaciją dėl karantino, švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas, ugdymas iki mokslo metų pabaigos (gegužės 29 d. ) vyks nuotoliniu būdu.
  • Visų klasių mokiniams, išskyrus 7 klasę, atsiskaitymus organizuoja dalyko mokytojai.
  • 7 klasių mokiniams nuotoliniu būdu bus organizuojami egzaminai ir įskaita:
  • Gegužės 13 d. solfedžio egzaminas:
  • 15.00 val. mokytojos Sandros Gegieckienės mokiniams (naudojama Zoom programa);
  • 16.00 val. mokytojos Ingridos Tuomienės mokiniams (naudojama Zoom programa);
  • 17.00 mokytojos Arinos Janeliūnienės mokiniams (naudojama Messanger programa);
  • Nuo solfedžio egzamino atleidžiamos solfedžio konkurso nugalėtojos Laura Baltėnaitė ir Ugnė Vaitkutė, joms skiriant įvertinimą 10.
  • Iki gegužės 18 d. instrumento egzamino kūrinių video įrašus mokiniai atsiunčia savo mokytojams. Gegužės 20 d. grojimą vertins atskiros komisijos, kuriose bus to  dalyko mokytojai: fortepijono, akordeono, styginių.
  • Gegužės 19 d. 15 val. organizuojama muzikos istorijos įskaita, naudojama Zoom programa.

Priėmimas mokytis

Nežiūrint visų su karantinu susijusių sunkumų, Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla toliau sėkmingai dirba ir ruošiasi naujų mokinių priėmimui. Mūsų mokykloje nuo 7 m. amžiaus galima mokytis groti fortepijonu, smuiku, akordeonu, kanklėmis, gitara, fleita, saksofonu, klarnetu, trimitu, trombonu, mušamaisiais. Priimami ir šešiamečiai į ankstyvojo muzikinio ugdymo programą ar vyresni į mėgėjų programas. Jei bus galima, muzikinių duomenų patikrinimą organizuosime birželio pradžioje, jei ne- rugpjūčio pabaigoje. Nuotoliniu būdu išklausyti vaikus yra sudėtinga, tikimės pavyks susitikti gyvai. Jau šiandien galite rašyti prašymus (prašymo formą įdedame nuorodoje, parašas nebūtinas ) ir juos siųsti el. paštu pakruojomuzika@gmail.com . Galite skambinti telefonu 8-682-19446.

Labai Jūsų lauksime.

Direktorė Nijolė Pupinienė

Miela mokyklos bendruomene,

Pradėjome naują darbo ypatingomis sąlygomis savaitę. Praėjusi savaitė leido įsitikinti, kad kartu galime viską. Didžiuojuosi mokytojais, sugebėjusiais rasti būdų, galimybių ir metodų dirbti nuotoliniu būdu. Džiaugiuosi mokiniais, gebančiais ir norinčiais draugauti su muzika, kai mokytojas nestovi šalia. Dėkinga tėveliams, kurie sudarė mokytojams ir vaikams galimybę bendrauti per atstumą, paskatino juos mokytis.

Tikiuosi, kad ši viltinga laukimo savaitė suteiks visiems jėgų ir noro tęsti pradėtus darbus. Saugokime save ir kitus, laikykimės karantino reikalavimų.

Sveikatos ir sėkmės visiems.

Direktorė Nijolė Pupinienė