Mokestis už mokslą

Tėvelių dėmesiui

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. patvirtintas toks mokestis už meninį ugdymą Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokykloje: už pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programas- 15 eurų, už ankstyvojo, kryptingo ir mėgėjų ugdymo programas- 7 eurai, už dailės ir šokio ugdymo programas- 7 eurai.