Mokestis už mokslą

Tėvelių dėmesiui

Nuo 2017 m. balandžio 1 d. patvirtintas toks mokestis už muzikinį ugdymą Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje: už pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programas- 15 eurų, už ankstyvojo, kryptingo ir mėgėjų ugdymo programas- 7 eurai.

Mokestis už mokslą nuo 2017-04-01