Dainų dainelė

Sausio 24 d. Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje nuskambėjo Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ 2-ojo etapo koncertas, kuriame dalyvavo dainininkai iš Akmenės, Joniškio, Radviliškio, Šiaulių ir Pakruojo rajonų. Iš viso atvyko 38 dalyviai, išgirdome 112 dainų. Koncertinėje programoje dalyvavo 59 dainininkai, kuriuos ruošė 27 vadovai, akompanavo 38 muzikantai. Pasirodymus vertino kompetentinga komisija:

 • PirmininkėIRENA MILKEVIČIŪTĖ, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Dainavimo katedros profesorė;
 • ROMUALDAS KONDROTAS, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos direktorius;
 • ŽILVINAS MEŠKUOTIS, „Dainų dainelės“ programos koordinatorius;
 • AURELIJA STONČIUVIENĖ, Radviliškio muzikos mokyklos direktorė;
 • MINIFREDA VORONOVIENĖ, Akmenės rajono Ventos muzikos mokyklos direktorė;
 • SILVIJA MUIŽIENĖ, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • LIDIJA BRAŽAITĖ, Šiaulių rajono Kuršėnų meno mokyklos mokytoja;
 • ARINA JANELIŪNIENĖ, Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos mokytoja.

Sveikiname mūsų mokyklai atstovavusią Austėją Dumbrytę (mokytoja Sandra Gegieckienė, akompanavo Svajonė Geležėlienė ir Romualdas Klupšas), atrinktą tarp geriausių, kurie dainuos televizijos ture.

Iš Pakruojo rajono atstovų į trečią turą taip pat pateko: Pakruojo „Atžalyno” gimnazijos vaikinų ansamblis, linkuvietė Marija Kacilevičiūtė, Linkuvos gimnazijos duetas Toma Bučaitė ir Ieva Kulkytė, rozalimietė Gabrielė Zenevičiūtė.

Laisvės gynėjų diena

Laisvės gynėjų dienos- Sausio 13-osios minėjimo koncerte Pakruojo kultūros centre dalyvavo ir Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos mokiniai.

Kanklėmis skambino Lina Povilionytė (mokytoja Palmira Jasilionienė).

Solistė Austėja Dumbrytė (mokytoja Sandra Gegieckienė).

Smuikininkų trio -Ugnė Urbonaitė, Jokūbas Gaška ir mokytoja Ligita Stravinskienė.Smuikininkų ansamblis.

 

Rajoninis konkurso „Dainų dainelė“ turas Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje

Sausio 12 d. Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje nuskambėjo Lietuvos televizijos dainų konkurso „Dainų dainelė“ rajoninis turas. Iš viso dalyvavo 14 atlikėjų ar kolektyvų iš Pakruojo „Atžalyno“, Linkuvos ir Žeimelio gimnazijų, Pakruojo „Žemynos“, Rozalimo ir Klovainių pagrindinių mokyklų, Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos, Linkuvos lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ ir Linkuvos kultūros centro.

Kompetentinga komisija- Inga Petrauskienė, komisijos pirmininkė, Radviliškio muzikos mokyklos mokytoja ekspertė, Rasa Štabokienė, Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos mokytoja metodininkė, Beata Pralgauskienė, Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė ir Larisa Šiaulienė, Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja- nusprendė, kad į 2-ąjį etapą, kuris vyks sausio 24 d. Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje,  patenka šie dainininkai:

 1. Dmitrij Sabaliauskas, Linkuvos lopšelis – darželis „Šaltinėlis“, vadovė Daiva Kacilevičienė,
 2. Gabrielė Budginaitė, Pakruojo ,,Žemynos“ pagrindinė mokykla, mokytoja Genė Četkauskienė,
 3. Marija Kacilevičiūtė, Linkuvos kultūros centras, vadovė Jolita Danasienė;
 4. Austėja Dumbrytė, Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla, mokytoja Sandra Gegieckienė, 
 5. Gabrielė Zenevičiūtė, Rozalimo pagrindinė mokykla, mokytoja Jūratė Skorupskienė,
 6. Ieva Kulkytė ir Toma Bučaitė, Linkuvos gimnazija, mokytoja Vaiva Klupšienė,
 7. Vaikinų vokalinis ansamblis, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija, mokytoja Ingrida Tuomienė.

Nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai sėkmės tolesniame ture mūsų mokyklos mokinei Austėjai Dumbrytei ir jos mokytojai Sandrai Gegieckienei.

Irenos Mažulienės nuotraukose- kvietimą į 2 etapą laimėję dainininkai (pateikto sąrašo eilės tvarka).

Vertinimo komisija skelbia rezultatus.

Neformaliojo vaikų švietimo programa Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje

 

 Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla 2017 metais įgyvendino valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą neformaliojo vaikų švietimo programą „Jaunieji pūtikai“ (vadovavo Vytautas Lukošiūnas, talkino Audrius Jezdauskas). Šios programos 25 dalyviai susipažino su taisyklingo kvėpavimo bei garso išgavimo technika, išmoko groti pasirinktais pučiamaisiais instrumentais, klausyti ir girdėti vienas kitą, tiksliai ritmiškai muzikuoti orkestre. Mokiniai  noriai grojo šventėse, įvairiuose respublikiniuose ir Pakruojo rajono koncertiniuose renginiuose.

Pavaduotoja ugdymui Jūratė Martūzienė