Pasikalbėjimai prie židinio

Lapkričio 17 d. Pakruojo Juozo Paukštelio bibliotekos salėje vyko poezijos ir diskusijų vakaras „Pasikalbėjimai prie židinio“, skirtas pakruojietės literatės Gražinos Žalytės – Gricienės knygos „Ilgesio taku“ sutiktuvėms. Renginį muzikiniais intarpais papuošė menų mokyklos jaunieji muzikantai: Dominykas Kairys, Gabrielė Gaigalaitė, Evelina Paslavičiūtė, Kajus Zaičenko, Jokūbas Gaška. Mokinius paruošė mokytojos Rūta Venslovienė ir Ingrida Tuomienė.

Rimos Livanienės nuotraukos

Vaikystės perlai

Lapkričio 11 d. Kėdainių muzikos mokykloje vyko IV respublikinis fortepijoninės ir kamerinės muzikos festivalis „Vaikystės perlai“. Mūsų mokyklai šauniai atstovavo net šešios pianistės: Ūla Kirdeikytė (3 kl., mokytoja Svajonė Stulgaitienė), Gustė Rutkevičiūtė (4 kl., mokytoja Natalija Chrapačienė), Melita Juknaitė, 3 kl.) ir Martyna Jurevičiūtė (6 kl., mokytoja Rūta Venslovienė), Gustė Martinaitytė (3 kl.) ir Dovilė Petraitytė (5 kl., mokytoja Skirma Andreliūnienė). Dalyvės puikiai sugrojo, buvo apdovanotos padėkos raštais ir saldžiomis dovanėlėmis.

Tekstas ir nuotraukos S. Andreliūnienės

Martyna Jurevičiūtė, Dovilė Petraitytė, Ūla Kirdeikytė, Melita Juknaitė, Gustė Martinaitytė, Gustė Rutkevičiūtė
Ūla Kirdeikytė
Melita Juknaitė
Gustė Martinaitytė
Gustė Rutkevičiūtė
Dovilė Petraitytė
Martyna Jurevičiūtė

Po laiko skėčiu

Pakruojo Juozo Paukštelio bibliotekos organizuotoje popietėje sinagogoje pasakojimus apie talentingas seseris puikiai papildė Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokyklos jaunųjų muzikantų pasirodymai. Renginį vedė bibliotekininkės Lina Ramonienė ir Gitana Maasienė, gausiai susirinkusiems žiūrovams koncertavo mokytojų Rūtos Venslovienės ir Ingridos Tuomienės paruošti mokiniai: Martyna Jurevičiūtė, Gabrielė Gaigalaitė, Evelina Paslavičiūtė, Jokūbas Gaška, Kajus Zaičenko, vaikinų ansamblis.

Juozo Pakalnio 110 gimimo metinių paminėjimas

2022-10-27 d. Juozo Pakalnio menų mokyklos salėje vyko renginys- koncertas, skirtas kompozitoriaus, fleitininko Juozo Pakalnio 110 – ųjų gimimo metinių progai paminėti. Vakaro metu buvo prisimintos kompozitoriaus gyvenimo akimirkos, kūrybinis kelias, jo kūriniai, kuriuos atliko esami ir buvę mokyklos mokiniai ir mokytojai. Surengta nedidelė, bet įdomi ekspozicija, kurioje menų mokyklos ir kompozitoriaus artimų žmonių įamžinti prisiminimai, kompozitoriaus kūriniai, nuotraukos.                                                         

Koncerto akimirkas fiksavo Alma Varvuolienė   

Albumai, kiti dokumentai iš Juozo Pakalnio tėviškės Pakruojo r. Veselkiškių kaimo ir mokyklos
Melita Juknaitė ir daina “Muzika”
Renginio vedėja mokytoja Sandra Gegieckienė
Juozo Pakalnio gyvenimo ir kūrybos kelią apžvelgė direktorė Nijolė Pupinienė
Sofija Šaurskytė. “Sadutė”. Akompanuoja Rasa Vaigauskaitė
Vakarė Šimanskytė ir Austėja Mališevičiūtė atlieka B. Dvariono “Prieblandą”. Koncertmeisterė Rasa Vaigauskaitė
Gabrielė Gaigalaitė. Juozas Pakalnis. Variacijų pagrindinė tema iš baleto “Sužadėtinė”
Martyna Jurevičiūtė. Juozas Pakalnis. “Marytės šokis” iš baleto “Sužadėtinė”.
Evelina Paslavičiūtė, Kajus Zaičenko, Gabrielė Gaigalaitė, Jokūbas Gaška. Juozo Pakalnio balete “Sužadėtinė” skambėjusi lietuvių liaudies daina “Aušta aušrelė”
Vakarė Vasiliauskaitė, koncertmeisterė Svajonė Stulgaitienė. Juozas Pakalnis “Svajonė”
Evelina Paslavičiūtė. Juozas Pakalnis, “Antano variacija” iš baleto “Sužadėtinė”
Mokytoja Sandra Gegieckienė. Juozo Pakalnio harmonizuota lietuvių liaudies daina “Oi marti marti”
Vakarė Vasiliauskaitė. T. Leiburo, G. Zdebskio daina “Skrydis”
Pakruojo seniūnas Svajūnas Miknevičius, mero pavaduotojas Virginijus Kacilevičius
Buvęs ilgametis mokyklos direktorius Zenonas Ragulskis
Mišrus vokalinis ansamblis. “Mūsų dienos kaip šventė”

Tai nuo tavęs čia taip šviesu,
Nuo žodžio šitaip pasakyto.
Nuo pagalvojimo balsu:
turbūt ne dėl savęs esu –
Esu turbūt dėl ko nors kito.
                                                                – Justinas Marcinkevičius –

Spalio 7 d. Pakruojo kultūros centre vykusiame renginyje, skirtame Mokytojų dienai, pagerbti Mokytojai, įvertintas jų nuoširdus darbas. Atvykstančius renginio dalyvius sveikino kultūros centro pučiamųjų orkestras, vadovaujamas Vytauto Lukošiūno, Mokytojus sveikino rajono vadovai, Pakruojo dekanas. Renginyje pagerbtos Mokytojų iniciatyvų skatinimo projekto dalyvės. Šio projekto apdovanojimus pelnė „Atžalyno“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Romualda Juknevičienė, „Žemynos“ progimnazijos pavaduotoja ugdymui Aida Stakutienė ir Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokyklos mokytoja Ingrida Tuomienė. Dar kartą sveikiname Ingridą su šiuo garbingu įvertinimu, linkime sėkmės naujuose darbuose.

Susirinkusiems nuoširdų, profesionalų koncertą dovanojo vokalistai Gintarę Skerytė, Kęstutis Alčauskis, Dainius Puišys, instrumentinis trio Povilas Jaraminas, Jaroslavas Cechanovičius, Eugenijus Kanevičius, šokėjai Ainė Juzėnaitė ir Gedvinas Meškauskas, konferensjė Viktoras Gerulaitis.

Nijolės Padorienės nuotraukos

Ingrida Tuomienė- pirma kairėje
Pučiamųjų orkestras
Zenonas Ragulskis

Zenonui Ragulskiui- 80!

2022 m. rugsėjo 28 d. ilgametis Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos (dabar menų mokykla) direktorius Zenonas Ragulskis pažymėjo savo 80 metų jubiliejų. Šiandien jį garbingos sukakties proga sveikino buvę kolegos, linkėjo kuo geriausios sveikatos ir kūrybingų metų. Z. Ragulskis ne vieną savo kūrinį yra padovanojęs mokyklai.

Šios dienos sveikinimai ir šypsenos

Pakruojo muzikos mokykloje Z. Ragulskis dirbo nuo pat jos įkūrimo- 1965 metų rugsėjo 1 d. iki 2012 metų, taigi šioje mokykloje prabėgo 47 darbo metai. Pirmus tris metus jis dirbo akordeono mokytoju, nuo 1968 metų- šios mokyklos direktoriumi.

Zenonas Ragulskis- trečias iš dešinės- su kolegomis 1965 metais

Zenonas Ragulskis rūpinosi kraštiečio kompozitoriaus Juozo Pakalnio atminimo ir jo tėviškės išsaugojimu. Jo iniciatyva Pakruojo muzikos mokyklai suteiktas Juozo Pakalnio vardas.

Juozo Pakalnio sodyboje Veselkiškėse su kompozitoriaus giminaičiais, muzikologu V. Juodpusiu, muzikų rėmimo fondo vadove L. Stulgiene