„Nupiešk man kitokį pasaulį“

Aldas Grigonis
Milda Špejeraitė
Melita Juknaitė
Jogaila Junevičius
Danielė Gaigalaitė
Vaižgantė Lekaitė
Gitaristų ansamblis
Gustė Martinaitytė
Dovilė Petraitytė
Austėja Mališevičiūtė, Gustė Vaitiekūnaitė
Gustė Rutkevičiūtė
Vincentas Lekas
Evelina Paslavičiūtė, Jokūbas Gaška
Gabrielė Gaigalaitė