Ema- vėl laureatė!

Kovo 24 d. Vilniaus „Ąžuoliuko” muzikos mokykloje vykusiame VIII respublikiniame jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalyje- konkurse dalyvavusi 6 klasės pianistė Ema Stakutytė tapo laureate. Sveikiname Emą ir jos mokytoją Nataliją Chrapačienę su dar vienu laimėjimu.

Šiaulių regiono solfedžio konkursas

Kovo 9 d. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje įvyko Šiaulių regiono muzikos ir meno mokyklų solfedžio konkursas.

Puikiai pasirodė mūsų mokyklai atstovavusios mokinės:             

Lina Povilionytė (mokytoja Ingrida Tuomienė) laimėjo pirmą vietą, 

Beata Vaitiekūnaitė (mokytoja Sandra Gegieckienė)antrą vietą. 

Sveikiname Liną ir Beatą su pergale, dėkojame mokytojoms Ingridai Tuomienei ir Sandrai Gegieckienei už  nuoširdų darbą.

Tėvų susirinkimas

Gerbiamieji tėveliai,

kovo 20 d. 17.30 val. kviečiame į tėvų susirinkimą muzikos mokyklos salėje.

Susirinkimo pradžioje- trumpas Jūsų vaikų koncertas.

Po bendro susirinkimo galėsite individualiai pabendrauti   su mokytojais.

„Jaunųjų talentų- 2018” laureatės

Kovo 15 d. Kupiškio meno mokykloje vyko III tarptautinis konkursas „Jaunieji talentai- 2018”, kuriame dalyvavo jaunieji muzikantai iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, Lenkijos. Mūsų mokyklos pianistės Gustė Kazėnaitė (mokytoja Skirma Andreliūnienė) ir Ema Stakutytė (mokytoja Natalija Chrapačienė) turėjo atlaikyti didelę konkurenciją, nes visų pasirodžiusių dalyvių lygis labai aukštas. Džiugu, kad jaunąsias muzikantes ir ir šį kartą lydėjo sėkmė: Gustė tapo II vietos, Ema- I vietos laureatėmis.

?

 

Atlantic Piano Duo: Kristin Taylor & Bryan Stanley meistriškumo pamokos ir koncertas

Kovo 14 d. Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla sulaukė ypatingų svečių- meistriškumo kursus vedė ir koncertavo pianistų duetas  iš JAV Atlantic Piano Duo: Kristin Taylor & Bryan Stanley.

Šis renginys yra VII Šiau­lių for­te­pi­jo­ni­nių due­tų fes­ti­va­lio dalis. Po 15 metų pertraukos atgijusiame fes­ti­va­lyje dalyvauja Šiaulių apskrities muzikos mokyklos. Meistriškumo kursus mokiniams veda Lietuvos, Rusijos, Amerikos pianistai. Šio  fes­ti­va­lio me­no va­do­vas ir atgaivinimo iniciatorius  yra Lon­do­ne gy­ve­nan­tis šiau­lie­tis pia­nis­tas Ri­man­tas Ving­ras, kuriam esame be galo dėkingi už išskirtinę galimybę dalyvauti šiame projekte. At­vi­ros pa­mo­kos, kon­cer­tai vietos bendruomenėms yra didelis įna­šas į so­cia­li­nį ir kul­tū­ri­nį re­gio­no gy­ve­ni­mą.

Meistriškumo pamokose dalyvavo mūsų mokyklos pianistės (nuotraukose):

GRETA GUDAITĖ grojo Mykolo Kleopo Oginskio Polonezą G-dur (mokytoja Svajonė Geležėlienė)

GUSTĖ KAZĖNAITĖ ir DOMINYKA ŠLEGERYTĖ atliko Jurij Vesniak „Adagio” (mokytoja Skirma Andreliūnienė)

ANDRĖJA AVERJANOVA ir URTĖ SABECKYTĖ tobulino D. Tiurk kūrinį „Audra“ (mokytoja Skirma Andreliūnienė)

EMA STAKUTYTĖ amerikiečiams pristatė lietuvišką kūrinį- Balio Dvariono „Su rogutėm nuo kalniuko“ iš siuitos „Žiemos eskizai“ (mokytoja Natalija Chrapačienė)

Su muzikantais bendrauti anglų kalba padėjo švietimo skyriaus darbuotoja Monika Ilgavičiūtė.

16 val. susirinkę mokyklos ir Pakruojo bendruomenės atstovai turėjo išskirtinę galimybę išgirsti šio puikaus dueto atliekamą muziką. Klausytojai gavo ir išskirtinę dovaną- šio dueto atstovo Bryan Stanley  patį naujausią kūrinį „Šiaurės pašvaistė”, kurį kompozitorius baigė kurti jau atvykęs į Lietuvą ir  pirmą kartą atliko Pakruojyje.

Koncertu buvo sužavėti ir maži, ir seni.

 

Gabijai- jaunųjų talentų nominacija

2018 m. kovo 11 d. 12 val. šventiniame renginyje Pakruojo kultūros centre buvo apdovanoti Pakruojo rajono jaunieji talentai. Garbingas apdovanojimas skirtas ir mūsų mokyklos septintokei, talentingai akordeonininkei Gabijai Tarasevičiūtei (nuotraukoje Gabija su mama ir sesute).

Gabija- Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos 7 akordeono klasės mokinė (mokytoja Larisa Šiaulienė). Muzikali, darbšti mergaitė jau penkerius metus dalyvauja konkursuose, festivaliuose, koncertuose. Respublikiniuose konkursuose „Karamelė“, „Vilnius“  laimėjo II ir III laipsnio diplomus, puikiai pasirodė akordeonistų festivalyje- maratone Kaune. Su mokyklos akordeonininkų ansambliu dalyvavo Lietuvos moksleivių Dainų šventėje, koncertavo Vilniaus Rotušėje, Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje, Stasio Vainiūno namuose, projekte „Muzikiniai rudenys“ grojo su Šiaulių kameriniu orkestru.  Be Gabijos neįsivaizduojamas joks mokyklos koncertas: Motinos dienos minėjimas, koncertai įvairiose rajono įstaigose, mokyklose, darželiuose. Šiemet muzikos mokyklą baigianti virtuoziškai grojanti mergaitė planuoja savo gyvenimą sieti su muzika.

Jaunųjų talentų nominantes sveikino Pakruojo rajono vadovai: meras Saulius Gegieckas, mero pavaduotojas Jonas Juozapaitis, administracijos direktorė Erika Kižienė.

I respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Rubato”

2018 m. kovo 2 d. Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje įvyko I jaunųjų pianistų fortepijoninės muzikos konkursas „Rubato“. Konkurso sumanytojos ir organizatorės- mokytojos metodininkės Natalija Chrapačienė ir Skirma Andreliūnienė. Šio konkurso tikslai buvo ne tik sudominti jaunuosius atlikėjus romantizmo epochos kompozitorių muzika, bet ir plėsti tarpmokyklinį bendradarbiavimą bei dalintis kūrybine, profesine patirtimi. Konkurse dalyvavo 26 mokiniai iš 11 šalies muzikos ir meno mokyklų. Dalyviai atliko du kontrastinio pobūdžio kūrinius: romantizmo laikotarpio pjesę ir laisvai pasirinktą pjesę. Visi konkurso dalyviai ir jų mokytojai apdovanoti padėkomis, mokiniai ir prisiminimo medaliais, laureatams ir diplomantams įteikti diplomai.

Mokinių grojimą vertino kompetentinga komisija:

  • Jovita Vaičiulienė – komisijos pirmininkė, Kauno I-osios muzikos mokyklos mokytoja metodininkė.
  • Vera Silickaja – Radviliškio muzikos mokyklos fortepijono mokytoja ekspertė.
  • Natalija Chrapačienė – Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos fortepijono mokytoja metodininkė.

Laukiant konkurso rezultatų, mokytoja Skirma Andreliūnienė kolegoms pristatė savo parengtą pranešimą „Romantizmo laikotarpio kūrinių fortepijonui interpretacija“. Mokiniai tuo metu mokytojos Svajonės Geležėlienės lydimi lankėsi Pakruojo sinagogoje.

Sveikiname mūsų mokyklos mokines: Gretą Gudaitę (mokytoja Svajonė Geležėlienė), tapusią konkurso laureate, Gustę Kazėnaitę ir Andrėją Averjanovą (mokytoja Skirma Andreliūnienė), tapusias konkurso diplomantėmis.

Dėkojame mokytojoms Rūtai Venslovienei, Ingridai Tuomienei, Svajonei Geležėlienei, pavaduotojai Jūratei Martūzienei, ūkvedei Elenai Žukauskienei, darbininkui Valdui Aperavičiui už pagalbą organizuojant konkursą.

Nuoširdžiai dėkojame konkurso rėmėjams- Pakruojo Rotary klubui- už finansinę paramą konkursui.

Direktorė Nijolė Pupinienė

Konkurso idėjos autorės ir organizatorės mokytojos Natalija Chrapačienė ir Skirma Andreliūnienė

Konkurso laureatė Greta Gudaitė

Konkurso diplomantės Gustė Kazėnaitė ir Andrėja Averjanova

Vertinimo komisija: Vera Silickaja, Jovita Vaičiulienė, Natalija Chrapačienė

Konkurso dalyvius sveikina Švietimo skyriaus vedėja Irena Mažulienė

Konkursą vedė viena iš organizatorių Skirma Andreliūnienė

Konkurso „Rubato” dalyviai