Darbo užmokestis

Mokyklos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2021 m. III ketvirtis

Nr. Pareigybės Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis Eur.
1 Direktorius 1 1564
2 Pedagogai: 20
16,5 etato
1110
1295 (1 etatui)
3 Specialistai (jaunimo darbuotoja, sekretorė) 2 718
4 Darbininkai, gaunantys minimalų atlyginimą 4 555