Pamokų ir atostogų laikas

Rudens atostogos2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.
Ugdymo proceso pabaiga2024-05-31
Ugdymo proceso trukmė (dienomis)175
Vasaros atostogos2024-06-01– 2024-08-31
  • Mokinių atostogų metu, suderinus su tėvais, galima organizuoti repeticijas, koncertus, keliones ir kitus su ugdymu susijusius renginius.
  • Mokykla dirba 5 dienas per savaitę. Reikalui esant (mokyklos koncertinė veikla, konkursai, festivaliai), dirbama ir savaitgaliais ar švenčių dienomis.
  • Jeigu mokiniui yra skiriama viena savaitinė dalyko pamoka, šalims sutarus, ji gali būti skaidoma dirbant su mokiniu 2 kartus per savaitę – po 20 ir 25 min. Visų klasių mokinių pamokos trukmė 45 minutės.
  • Atsižvelgiant į popietinį darbo laiką su mokiniais, pertraukų trukmė mokykloje – 5 min.
  • Pamokų laikas:
PamokaLaikas
0.12:00 – 12:45
112:50 – 13:35
213:40 – 14:25
314:30 – 15:15
415:20 – 16:05
516:10 – 16:55
617:00 – 17:45
717:50 – 18:35
818:40 – 19:25