Muzikos mokykla tampa menų mokykla!

Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla, įgyvendindama strateginiame plane numatytą viziją, nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. tampa Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokykla. Birželio 30 dieną Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl naujų mokyklos nuostatų patvirtinimo ir mokyklos pavadinimo pakeitimo. Naujuose nuostatuose numatyta, kad Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokykloje bus mokomi vaikai ne tik pagal muzikos, bet ir pagal dailės bei šokių programas. Tam vienbalsiai pritarė Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nariai. Taip pat patvirtintas maksimalus mokinių skaičius. Pagal muzikinio ugdymo programas iš viso gali būti ugdoma iki 156 mokinių, pagal dailės ir šokių programas- iki 12, kasmet priimant analogišką mokinių skaičių. Nustatytas mokestis už ugdymą menų mokykloje: už formalųjį švietimą papildantį muzikinį ugdymą- 15 eurų per mėnesį, už neformalųjį muzikinį ugdymą, taip pat šokio ir dailės ugdymą- po 7 eurus per mėnesį.

Informuojame, kad dar yra vietų mokytis pagal šokių programą, prašymai priimami mokykloje arba el. paštu pakruojomuzika@gmail.com

VAKARĖ VIRKŠTYTĖ-KONKURSO „ŽYDINTYS GARSAI“ LAUREATĖ!

I tarptautinio virtualaus įvairaus žanro jaunųjų atlikėjų konkurse- festivalyje ,,ŽYDINTYS GARSAI “, vykusiame Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykloje,  dalyvavo apie 450 dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Vokietijos muzikos ir meno mokyklų, gimnazijų. Buvo vertinamas 381 pasirodymas. Skambėjo fortepijono, vargonų, pučiamųjų, mušamųjų, styginių, liaudies instrumentų kūriniai, įvairaus žanro vokalinė, choro meno muzika.

Džiugu pranešti, kad Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos 2 klasės smuikininkė VAKARĖ VIRKŠTYTĖ tapo II vietos laureate!

Džiaugiamės Vakarės sėkmingu debiutu! Dėkojame mokytojai Ligitai Stravinskienei ir koncertmeisterei Rasai Vaigauskaitei už puikų mokinės paruošimą!

DRAUGYSTĖS TILTAI

2022 – 06 – 07  Šiaulių Dainų muzikos mokykloje vyko III -asis Šiaulių regiono akordeono muzikos konkursas „Draugystės tiltai”. Jame dalyvavo  Akmenės raj. meno mokyklos, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos,  Kuršėnų meno mokyklos, Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos, Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos, Šiaulių „Dagilėlio” dainavimo mokyklos, Šiaulių Dainų muzikos mokyklos ir Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų mokyklos jaunieji akordeonistai. Šiame konkurse grojo trys Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos mokiniai: Emilija Pečiulytė, pelniusi I-ojo laipsnio laureato diplomą, Jogaila Junevičius ( II-ojo laipsnio laureato diplomas), Jokūbas Vaškas (I-ojo laipsnio laureato diplomas).

Sveikiname jaunuosius muzikantus, dėkojame mokinius konkursui parengusiai mokytojai Janinai Mažonaitei, taip pat mokinių tėveliams už nuvežimą į konkursą.

Emilija Pečiulytė
Penkta iš kairės- Emilija Pečiulytė
Jogaila Junevičius
Antras iš dešinės- Jogaila Junevičius
Jokūbas Vaškas
Dešinėje- Jokūbas Vaškas

Sveikiname mokytoją Ingridą Tuomienę!

Pakruojo r. savivaldybės informacija:

Šiemet pirmąkart, vadovaujantis Mokytojų iniciatyvų skatinimo tvarkos aprašu, ir vertinant Mokytojų iniciatyvų skatinimo atrankos komisijai (pirmininkas – mero pavaduotojas V. Kacilevičius), išrinktos trys mokytojos, kurioms bus skirtos premijos (premijos dydis – 1000,00 eurų, skiriamas iš savivaldybės biudžeto).

Tai: Ingrida TuomienėPakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos muzikos mokytoja metodininkė, Romualda Juknevičienė – Pakruojo ,,Atžalyno“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė ir Aida Stakutienė – Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Mokytojų skatinimo tikslas – įvertinti profesinės veiklos rezultatus ir skatinti juos inovacijoms ir kūrybinei iniciatyvai. Premija skiriama ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams, dirbantiems pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, ikimokyklinio ugdymo ir pagalbos mokiniui bei mokytojui specialistams (t už reikšmingus pastarųjų 3 metų nuopelnus profesinėje veikloje, mokinių pasiekimus ir pažangą, darbus švietimo srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą.

Didžiuojamės puikia mūsų mokyklos pedagoge!

Nijolės Padorienės nuotraukoje- solfedžio, choro, vokalo mokytoja metodininkė Ingrida Tuomienė

„TAPYBOS KLAJŪNAS”

Paskutinę pavasario dieną Pakruojo ugniagesių draugijos stoginėje vakare-portrete „Tapybos klajūnas“ prisimintas prieš 110 metų Ruponių kaime (Linkuvos sen.) gimęs dailininkas Alfonsas Motiejūnas (1912-1979). Į atsiminimus vakaro dalyvius nukėlė dailininko sūnus Rimantas, dukterėčia literatūrologė, humanitarinių mokslų dr. Donata Mitaitė. A. Motiejūno kūrybą pristatė dailėtyrininkė, humanitarinių mokslų dr. Ramutė Rachlevičiūtė. Šilumos ir jaukumo susirinkusiems suteikė muzika, atliekama Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos ir Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos smuikininkų (vadovė Ligita Stravinskienė).

Nijolės Padorienės nuotrauka

ABSOLVENTŲ ATSISVEIKINIMO ŠVENTĖ

Paskutinė gegužės diena Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje ypatinga- su mokykla atsisveikino 53- oji absolventų laida. Čia jie buvote mokomi, kad kelias į muzikos pasaulį nėra nei labai skubus, nei labai lengvas. Buvo visko: džiaugsmingų atradimų, nusivylimo, pergalių ir noro viską mesti. Prireikė kantrybės, labai sunkaus ir kruopštaus darbo, begalybės laiko, kol mokiniai įsitikino, kad galima viską pasiekti. Pasiekti tiek, kiek nori patys. Net jei visų norai ir siekiai buvo skirtingi: vieniems- įveikti savo pasistatytą barjerą ir baigti mokyklą, kitiems siekti muzikos aukštumų- vis tiek šie 7 ar 8 metai neišdildomi, neatimami.

Almos Varvuolienės nuotraukose- atsisveikinimo akimirkos.

Rugilė Nikalajevaitė, Greta Dumbrytė, Delita Abromavičiūtė, Frėja Norvilaitė, Meida Baltėnaitė, Guostė Macijauskaitė, Nerilė Raudonytė, Gabrielė Gaigalaitė, Agota Stankevičiūtė, Donatas Dargis, Gabrielė Čepulytė, Juta Višniauskaitė, Augustas Gelažis.
Absolventai su mokytojais
Gabrielė Gaigalaitė
Agota Stankevičiūtė
Meida Baltėnaitė
Guostė Macijauskaitė
Frėja Norvilaitė
Mokytojų vardu kalba Skirma Andreliūnienė
Tėvelių vardu sveikina Frėjos ir Meidos mamos
Direktorės Nijolės Pupinienės žodis