Muzikos mokykla tampa menų mokykla!

Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla, įgyvendindama strateginiame plane numatytą viziją, nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. tampa Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokykla. Birželio 30 dieną Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl naujų mokyklos nuostatų patvirtinimo ir mokyklos pavadinimo pakeitimo. Naujuose nuostatuose numatyta, kad Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokykloje bus mokomi vaikai ne tik pagal muzikos, bet ir pagal dailės bei šokių programas. Tam vienbalsiai pritarė Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nariai. Taip pat patvirtintas maksimalus mokinių skaičius. Pagal muzikinio ugdymo programas iš viso gali būti ugdoma iki 156 mokinių, pagal dailės ir šokių programas- iki 12, kasmet priimant analogišką mokinių skaičių. Nustatytas mokestis už ugdymą menų mokykloje: už formalųjį švietimą papildantį muzikinį ugdymą- 15 eurų per mėnesį, už neformalųjį muzikinį ugdymą, taip pat šokio ir dailės ugdymą- po 7 eurus per mėnesį.

Informuojame, kad dar yra vietų mokytis pagal šokių programą, prašymai priimami mokykloje arba el. paštu pakruojomuzika@gmail.com