Mokyklos išorės vertinimo išvada

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendina ES fondų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė”. Projekto lėšomis 2020 m. lapkričio 11- 12 d. buvo atliktas Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos išorės vertinimas. Vertinimo komisija pateikė šiuos stipriuosius ir tobulintinus mokyklos veiklos aspektus:

                    Pakruojo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės išorinio vertinimo tvarkos aprašo 3 priedas

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJO KOKYBĖS VERTINIMO

IŠVADA

PAKRUOJO JUOZO PAKALNIO MUZIKOS MOKYKLA

  Stiprieji veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai    Tobulintini veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai
1. Aukštą kvalifikaciją, ilgametę darbo patirtį turintis pedagoginis personalas (II.) (4.1.)  1. Tėvų įtraukimas į veiklų planavimą (II.) (8.1)
2. Pagarba ir pasitikėjimu grindžiami mokinių ir mokytojų santykiai (III.) (11.2.)  2. Duomenimis grįstų sprendimų priėmimas (IV.) (13.1) (13.2)
3. Mokykla atvira bendradarbiavimui su visuomene (II.) (8.2.)  3. Ugdymo pasiekimų ir pažangos grįžtamojo ryšio stiprinimas (I.) (3.)
4. Dalykinių kompetencijų ugdymas (I.) (1.1.)   
5. Asmenybės augimas, siejant ugdymą su gyvenimu (I.) (2.)   

____________________________

SVEIKINAME LAUREATUS!

Tarptautinis akordeono muzikos festivalis-konkursas „Linksmasis akordeonas“ Šiaulių mieste ir apskrityje rengiamas jau dvyliktą kartą. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos organizuojamas renginys lapkričio 6 d. vyko išskirtinai sudėtingomis sąlygomis- dėl pandeminės situacijos nuotoliniu būdu. Konkurso dalyviai siuntė savo atliekamų kūrinių video įrašus, kuriuos vertino komisija. Džiaugiamės mūsų mokyklos tercetu, pelniusiu III vietos laureatų diplomą, dėkojame mokiniams ir jų mokytojams už įdėtą darbą ir puikų atstovavimą Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklai.

Pasiklausykime terceto atliekamų kūrinių: E. Žiro „Po Paryžiaus dangum” ir A. Piazzolla „Libertango”.

DĖL MOKYKLOS DARBO KARANTINO LAIKOTARPIU

Aptartas pasirengimas naujojo korona viruso infekcijai Kauno apskrityje |  Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Nuo lapkričio 7 dienos iki lapkričio 29 dienos 24:00 valandos Lietuvoje įsigalioja visuotinis karantinas.

Mokykloje individualus ugdymas (instrumento pamokos) vyks įprastai, kontaktiniu būdu, tik privaloma laikytis saugos reikalavimų:

  • tiek mokytojai, tiek mokiniai privalo dėvėti kaukes ar skydelius;
  • į mokyklą ateiti tik numatytu laiku, neleisti laiko mokykloje;
  • plauti rankas, dezinfekuoti paviršius;
  • į mokyklą gali ateiti tik mokiniai, mokytojai ir mokyklos darbuotojai.

Grupinės pamokos (solfedžio, muzikos istorijos) vyksta nuotoliniu būdu.

Dėl saviizoliacijos ar, vengiant rizikos, tėvų sprendimu į mokyklą neinantys mokiniai mokosi nuotoliniu būdu.

Choro, didžiųjų ansamblių užsiėmimai laikinai stabdomi.

Jei mokytojas dėl saviizoliacijos ar sveikatos būklės turi dirbti nuotoliniu būdu, suderinama su mokyklos vadovu, mokiniais ir jų tėvais.

“Muzikiniai rudenys”, fortepijoninių duetų festivalis ir kiti renginiai neįvyks, nukeliami į saugesnį laikotarpį.

Prašymas visiems- jei susirgote patys ar turėjote kontaktą su sergančiuoju, izoliuokitės namuose, informuokite mokyklą. Likime saugūs ir sveiki.