„DAINŲ DAINELĖ- 2016“

SAUSIO 15 D. „ŽEMYNOS“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE VYKO RAJONINIS „DAINŲ DAINELĖS“ TURAS. JAME SĖKMINGAI IR PROFESIONALIAI DALYVAVO MŪSŲ MOKYKLOS MOKINĖS AUSTĖJA DUMBRYTĖ IR GRETA GUDAITĖ.
MERGAITES KONKURSUI RUOŠĖ MOKYTOJA SANDRA VAITIEKŪNIENĖ IR KONCERTMEISTERĖ SVAJONĖ GELEŽĖLIENĖ.
SVEIKINAME AUSTĖJĄ DUMBRYTĘ, IŠKOVOJUSIĄ KELIALAPĮ Į ZONINĮ „DAINŲ DAINELĖS“ TURĄ, KURIS VYKS SAUSIO 22 D. AKMENĖJE, LINKIME KUO DIDŽIAUSIOS SĖKMĖS.
DĖKOJAME MOKYTOJAI SANDRAI VAITIEKŪNIENEI IR KONCERTMEISTEREI SVAJONEI GELEŽĖLIENEI UŽ PUIKŲ MOKINIŲ PARUOŠIMĄ.

PIANISČIŲ PERGALĖS

SĖKMINGAI 2016 METAI PRASIDĖJO MŪSŲ MOKYKLOS PIANISTĖMS. SAUSIO 3 D. KETVIRTOKĖ EMA STAKUTYTĖ (MOKYTOJA NATALIJA CHRAPAČIENĖ) LAIMĖJO I VIETĄ TARPTAUTINIAME FESTIVALYJE „DREZDENO ŽIEMOS ŽVAIGŽDĖS 2016“ VOKIETIJOJE.
SAUSIO 11 D. ŠIAULIUOSE ĮVYKO XIX NACIONALINIO BALIO DVARIONO KONKURSO REGIONINIS TURAS, KURIAME DALYVAVO GRETA GUDAITĖ (MOKYTOJA SVAJONĖ GELEŽĖLIENĖ), GRETA GAUBYTĖ IR EMA STAKUTYTĖ (MOKYTOJA NATALIJA CHRAPAČIENĖ). GRETA GUDAITĖ IR EMA STAKUTYTĖ TAPO ŠIO ETAPO NUGALĖTOJOMIS IR IŠKOVOJO TEISĘ DALYVAUTI RESPUBLIKINIAME TURE.
DĖKOJAME MOKYTOJOMS UŽ PUIKŲ MOKINIŲ PARUOŠIMĄ.
LINKIME SĖKMĖS RESPUBLIKINIAME TURE.