Skyriai

FORTEPIJONO IR SMUIKO SKYRIUS

Iš kairės: fortepijono mokytojos Rūta Venslovienė, Skirma Andreliūnienė, Natalija Chrapačienė, Svajonė Stulgaitienė, smuiko mokytoja Ligita Stravinskienė, fortepijono mokytoja Filomena Bieliauskienė.

LIAUDIES INSTRUMENTŲ SKYRIUS

02 skyriusAkordeono mokytojos Arina Janeliūnienė, Larisa Šiaulienė, kanklių mokytoja Palmira Jasilionienė

MUZIKOS TEORIJOS SKYRIUS

Solfedžio ir muzikos istorijos mokytoja Sandra Gegieckienė, solfedžio mokytoja ir choro vadovė Ingrida Tuomienė

PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ  SKYRIUS

Fleitos mokytojas Vytautas Lukošiūnas, saksofono, klarneto mokytojas Dainius Tomkus, trimito, trombono mokytojas Redas Varvuolis.

APTARNAUJANTIS PERSONALAS

Iš kairės: valytoja Ilona Mačiulienė, ūkvedė Elena Žukauskienė, kiemsargė Danutė Galimova, valytoja Kristina Kriščiūnaitė.