Draugų vasara 2016

2016 m. spalio 14 d. Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos mokiniai dalyvavo II-ajame respublikiniame muzikos (meno) mokyklų, filialų jaunųjų atlikėjų festivalyje „Draugų vasara 2016“, vykusiame Raseinių meno mokyklos Ariogalos filiale. Mūsų mokiniai sužavėjo profesionaliais pasirodymais; jie džiaugėsi draugiška festivalio atmosfera, susirado naujų draugų.

Nuoširdžiai dėkojame mokytojoms Skirmai Andreliūnienei, Natalijai Chrapačienei, Ligitai Stravinskienei už mokinių paruošimą ir paskatinimą dalyvauti festivalyje.

draugu-melodijos

Nuotraukoje iš kairės 1 eilė: Ema Stakutytė (fortepijonas, 5 kl.), Gustė Kazėnaitė (fortepijonas, 3 kl.), Patricija Geležėlytė (fortepijonas, 5 kl.), Andrėja Averjanova (fortepijonas, 4 kl.), Urtė Sabeckytė (fortepijonas, 4 kl.); 2 eilė smuikininkai: Viltė Sakalauskaitė (5 kl.), Sandra Jurytė (6 kl.), Ugnė Urbonaitė (6 kl.), Jokūbas Gaška (5 kl.)

Mieli Mokytojai,

Su Jūsų diena!

Būkite kelrodė žvaigždė kiekvieno

besimokančio ir siekiančio

žinių gyvenimo kelyje.

Duok Dieve, kad kuo mažiau

negandų slėgtų Jūsų pečius ir širdis,

kad Jumyse gyventų Meilė, Gėris, Išmintis…

Stiprybės Jums, kantrybės ir

daug gražių bei kūrybinių idėjų

nelengvame, bet prasmingame Jūsų darbe!

 

Direktorė Nijolė

Pavaduotoja Jūratė