Smuikininkų koncertas

Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos smuikininkų ansamblio koncertinė programa skambėjo Pakruojo kultūros centro organizuotame Sausio 13- osios, Laisvės gynėjų dienos, minėjime Pakruojo Jono Krikštytojo bažnyčioje.  N. Padorienės nuotraukoje- jaunieji smuikininkai: Viltė Sakalauskaitė, Austėja Mališevičiūtė, Jokūbas Gaška, Vakarė Šimanskytė ir jų mokytoja Ligita Stravinskienė

Kajus Zaičenko- II vietos laureatas!

Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra” įvyko III-asis respublikinis muzikos ir meno mokyklų akordeono klasės mokinių konkursas ,,Greiti pirštai”. Konkurso dalyviai – Lietuvos muzikos ir meno mokyklų akordeono dalyko 8–17 metų amžiaus moksleiviai solistai. Sėkmė konkurse lydėjo Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos atstovą Kajų Zaičenko- jis tapo II vietos laureatu. Nuoširdžiai sveikiname jaunąjį muzikantą, dėkojame mokytojui Redui Varvuoliui už puikų mokinio paruošimą.

Redo Varvuolio nuotraukos

„Dainų dainelės” rajoninis turas

Sausio 18 d. nuo pat ryto Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje rinkosi jaunieji dainorėliai- vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajoninis etapas. Konkurse dalyvavo 10 solistų ir ansamblių iš Linkuvos, Rozalimo, Pakruojo. Dainininkus sveikino ir sėkmės linkėjo Pakruojo rajono mero pavaduotojas Virginijus Kacilevičius, švietimo skyriaus vedėja Irena Mažulienė.

Vaikų pasirodymus vertino kompetentinga komisija:

  • Beata Pralgauskienė- komisijos pirmininkė, Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos direktorė, mokytoja metodininkė.
  • Rasa Štabokienė- komisijos narė,  Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė.
  • Laura Dudnikienė- komisijos narė, Šiaulių menų mokyklos muzikos studijos „En-den-du“ vadovė, Šiaulių lopšelio – darželio „Kregždutė“ muzikos vadovė, Pakruojo kultūros centro moterų vokalinio ansamblio vadovė, mokytoja metodininkė.
  • Methardas Zubas- komisijos narys, Linkuvos kultūros centro direktorius, vyrų vokalinio ansamblio „Šiaurys“ vadovas.
  • Skirma Andreliūnienė- komisijos narė, Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos mokytoja metodininkė.

Konkurso laureatais tapo ir į antrąjį turą Naujojoje Akmenėje sausio 27 d. vyks:

  • Viltė Virbičianskaitė- Linkuvos vaikų lopšelio darželio „Šaltinėlis” ugdytinė. Mokytoja Daiva Kacilevičienė.
  • Gabrielė Gaigalaitė- Linkuvos gimnazijos mokinė. Mokytoja Daiva Kacilevičienė. Ema Juodinytė- Pakruojo „Atžalyno gimnazijos mokinė. Mokytoja Vaiva Klupšienė.
  • Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos kolektyvai: vokalinis tercetas (Greta Gudaitė, Evelina Paslavičiūtė, Jokūbas Gaška) bei
  • vaikinų ansamblis (Gabrielius Kranauskas, Aaretas Stankūnas, Donatas Dargis, Kajus Zaičenko, Vincentas Lekas, Gabrielius Šiurna, Matas Šimanskis, Pijus Drupas). Mokytoja Ingrida Tuomienė, koncertmeisterė Rūta Venslovienė.

Visiems vaikams, ypač tokiame konkurse dainavusiems pirmą kartą, buvo didelė patirtis, proga tobulėjimui ateities koncertams ir konkursams. Nuoširdžiai sveikiname visus konkurso dalyvius, dėkojame jų mokytojams, koncertmeisteriams, tėveliams už įdėtą didelį darbą ir rūpestį. Kuo didžiausios sėkmės konkurso laureatams antrajame ture!

Almos Varvuolienės nuotraukos

Rozalimo pagrindinės mokyklos „Ežiukų” grupės ansamblis. Vadovė Jūratė Skorupskienė, koncertmeisterė Rasa Vaigauskaitė
Laureatė Linkuvos lopšelio- darželio „Šaltinėlis” solistė Viltė Virbičianskaitė. Mokytoja Daiva Kacilevičienė, koncertmeisterė Rasa Vaigauskaitė
Milda Šepjeraitė, Pakruojo nevalstybinis katalikų lopšelis- darželis. Mokytojas Mykolas Treščenkinas
Melita Juknaitė, Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla. Mokytoja Sandra Gegieckienė, kanklėmis pritaria Ramunė Petraitienė.
Eglė Virbičianskaitė, Linkuvos gimnazija. Mokytoja Daiva Kacilevičienė
Evelina Mihaela Vasilė, „Žemynos” progimnazija. Mokytoja Audronė Treinauskienė
Laureatė Gabrielė Gaigalaitė, Linkuvos gimnazija. Mokytoja Daiva Kacilevičienė, koncertmeisterė Rasa Vaigauskaitė.
Laureatė Ema Juodinytė, „Atžalyno” gimnazija. Mokytoja Vaiva Klupšienė, koncertmeisterė Rūta Venslovienė, gitaria pritaria Pijus Drupas
Laureatas Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos vokalinis tercetas: Greta Gudaitė, Jokūbas Gaška, Evelina Paslavičiūtė. Mokytoja Ingrida Tuomienė, koncertmeisterė Rūta Venslovienė
Laureatas Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos vaikinų vokalinis ansamblis: Gabrielius Šiurna, Pijus Drupas, Matas Šimanskis, Kajus Zaičenko, Vincentas Lekas, Gabrielius Kranauskas, Aretas Stankūnas, Donatas Dargis. Mokytoja Ingrida Tuomienė, koncertmeisterė Rūta Venslovienė
Vertinimo komisija: Methardas Zubas, Skirma Andreliūnienė, Rasa Štabokienė, Beata Pralgauskienė, Laura Dudnikienė
Konkurso vedėja Pakruojo jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro metodininkė Rima Leimontienė

Atmintis gyva, nes liudija

Sausio 13-osios rytą, 8.00 val., Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos languose buvo uždegtos vienybės, atminimo ir pergalės žvakutės prisimenant ir paminint prieš trisdešimt vienerius metus iškovotą laisvę. Apie 2000 Lietuvos švietimo įstaigų, valstybės institucijų, įstaigų ir organizacijų atsiliepė į Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kvietimą prisiminti 1991 metų sausį iškovotą pilietinę pergalę prieš agresorių ir prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. 1991 metų sausį, vienybės ir laisvės siekio vedini, Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės Nepriklausomybę.