Sveikiname mokytoją Ingridą Tuomienę!

Pakruojo r. savivaldybės informacija:

Šiemet pirmąkart, vadovaujantis Mokytojų iniciatyvų skatinimo tvarkos aprašu, ir vertinant Mokytojų iniciatyvų skatinimo atrankos komisijai (pirmininkas – mero pavaduotojas V. Kacilevičius), išrinktos trys mokytojos, kurioms bus skirtos premijos (premijos dydis – 1000,00 eurų, skiriamas iš savivaldybės biudžeto).

Tai: Ingrida TuomienėPakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos muzikos mokytoja metodininkė, Romualda Juknevičienė – Pakruojo ,,Atžalyno“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė ir Aida Stakutienė – Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Mokytojų skatinimo tikslas – įvertinti profesinės veiklos rezultatus ir skatinti juos inovacijoms ir kūrybinei iniciatyvai. Premija skiriama ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams, dirbantiems pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, ikimokyklinio ugdymo ir pagalbos mokiniui bei mokytojui specialistams (t už reikšmingus pastarųjų 3 metų nuopelnus profesinėje veikloje, mokinių pasiekimus ir pažangą, darbus švietimo srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą.

Didžiuojamės puikia mūsų mokyklos pedagoge!

Nijolės Padorienės nuotraukoje- solfedžio, choro, vokalo mokytoja metodininkė Ingrida Tuomienė