Smuikininkai- partizanų pagerbimo renginyje

Smuiko klasės mokiniai (mokytoja Ligita Stravinskienė) Požeriuose atliko Lietuvos himną Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos organizuotame renginyje prieš 75- erius metus žuvusiems partizanams atminti.

Vakarė Šimanskytė, Jokūbas Gaška