Egzaminų ir atsiskaitymų organizavimo tvarka

  • Atsižvelgiant į esamą situaciją dėl karantino, švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas, ugdymas iki mokslo metų pabaigos (gegužės 29 d. ) vyks nuotoliniu būdu.
  • Visų klasių mokiniams, išskyrus 7 klasę, atsiskaitymus organizuoja dalyko mokytojai.
  • 7 klasių mokiniams nuotoliniu būdu bus organizuojami egzaminai ir įskaita:
  • Gegužės 13 d. solfedžio egzaminas:
  • 15.00 val. mokytojos Sandros Gegieckienės mokiniams (naudojama Zoom programa);
  • 16.00 val. mokytojos Ingridos Tuomienės mokiniams (naudojama Zoom programa);
  • 17.00 mokytojos Arinos Janeliūnienės mokiniams (naudojama Messanger programa);
  • Nuo solfedžio egzamino atleidžiamos solfedžio konkurso nugalėtojos Laura Baltėnaitė ir Ugnė Vaitkutė, joms skiriant įvertinimą 10.
  • Iki gegužės 18 d. instrumento egzamino kūrinių video įrašus mokiniai atsiunčia savo mokytojams. Gegužės 20 d. grojimą vertins atskiros komisijos, kuriose bus to  dalyko mokytojai: fortepijono, akordeono, styginių.
  • Gegužės 19 d. 15 val. organizuojama muzikos istorijos įskaita, naudojama Zoom programa.