Zenonui Ragulskiui- 80!

2022 m. rugsėjo 28 d. ilgametis Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos (dabar menų mokykla) direktorius Zenonas Ragulskis pažymėjo savo 80 metų jubiliejų. Šiandien jį garbingos sukakties proga sveikino buvę kolegos, linkėjo kuo geriausios sveikatos ir kūrybingų metų. Z. Ragulskis ne vieną savo kūrinį yra padovanojęs mokyklai.

Šios dienos sveikinimai ir šypsenos

Pakruojo muzikos mokykloje Z. Ragulskis dirbo nuo pat jos įkūrimo- 1965 metų rugsėjo 1 d. iki 2012 metų, taigi šioje mokykloje prabėgo 47 darbo metai. Pirmus tris metus jis dirbo akordeono mokytoju, nuo 1968 metų- šios mokyklos direktoriumi.

Zenonas Ragulskis- trečias iš dešinės- su kolegomis 1965 metais

Zenonas Ragulskis rūpinosi kraštiečio kompozitoriaus Juozo Pakalnio atminimo ir jo tėviškės išsaugojimu. Jo iniciatyva Pakruojo muzikos mokyklai suteiktas Juozo Pakalnio vardas.

Juozo Pakalnio sodyboje Veselkiškėse su kompozitoriaus giminaičiais, muzikologu V. Juodpusiu, muzikų rėmimo fondo vadove L. Stulgiene