Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Pakruojo skyriaus konferencija

Rugsėjo 10 d. Pakruojo sinagogoje vyko Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Pakruojo skyriaus ataskaitinė rinkiminė konferencija. Konferencijos dalyvius sveikino Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokyklos mokytoja Svajonė Stulgaitienė. Mokyklos jaunieji muzikantai Aretas Stankūnas, Evelina Paslavičiūtė, Greta Gudaitė, Jokūbas Gaška ir koncertmeisterė Rasa Vaigauskaitė dovanojo muzikos kūrinius.