Pasikalbėjimai prie židinio

Lapkričio 17 d. Pakruojo Juozo Paukštelio bibliotekos salėje vyko poezijos ir diskusijų vakaras „Pasikalbėjimai prie židinio“, skirtas pakruojietės literatės Gražinos Žalytės – Gricienės knygos „Ilgesio taku“ sutiktuvėms. Renginį muzikiniais intarpais papuošė menų mokyklos jaunieji muzikantai: Dominykas Kairys, Gabrielė Gaigalaitė, Evelina Paslavičiūtė, Kajus Zaičenko, Jokūbas Gaška. Mokinius paruošė mokytojos Rūta Venslovienė ir Ingrida Tuomienė.

Rimos Livanienės nuotraukos