SVEIKINIMAS VILNIUI

Balandžio 26 d. Vilniuje S. Vainiūno namuose vyko Lietuvos muzikų rėmimo fondo pirmininkės Liucijos Stulgienės ir muzikologo Vaclovo Juodpusio organizuotas renginys „Sveikinimas Vilniui“. Koncerto dalyvius ir organizatorius sveikino LR Seimo nariai Stasys Tumėnas ir Liudas Jonaitis. Renginyje dėmesys skirtas iš Pakruojo kilusiems žymiems menininkams. Aktorė Gražina Urbonaitė deklamavo E. Mieželaičio eiles, apie dailininką S. Ušinską priminė dailėtyrininkė Ramutė Rachlevičiūtė, kompozitorius J. Juzeliūną ir J. Pakalnį pristatė muzikologas Vaclovas Juodpusis. Vakarą vainikavo Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokyklos jaunieji muzikantai. Visi muzikavę vaikai sulaukė nuoširdžių pagyrų, aplodismentų, ir ne tik už puikų kūrinių atlikimą, bet ir už sceninę išvaizdą, parodančią pagarbą atliekamai muzikai ir klausytojams.

Muzikologas V. Juodpusis mokyklai padovanojo Juozo Pakalnio portretą ir keletą vertingų natų knygų, iš kurių bus galima praplėsti mokinių repertuarą.

Direktorė Nijolė Pupinienė dėkojo renginio organizatoriams už suteiktą galimybę koncertuoti Vilniuje, trumpai pristatė mokyklą, jos pasikeitimus tapus menų mokykla. Šiame renginyje buvo pristatyti ir dailės programos mokinių darbai- Iliustracijos Juozo Pakalnio baleto „Sužadėtinė” tema: Lėjos Grybaitės „Marytės šokis” ir Letos Lebedaitės „Antano šokis” (mergaičių mokytoja Jūratė Sokienė).

Dėkojame mokytojams, paruošusiems jaunuosius muzikantus: Skirmai Andreliūnienei, Ligitai Stravinskienei, Ingridai Tuomienei, Rūtai Venslovienei, Romualdui Klupšui, Rasai Vaigauskaitei.

N. Pupinienės nuotraukos

Muzikologas Vaclovas Juodpusis
Lietuvos muzikų rėmimo fondo vadovė Liucija Stulgienė
Seimo narių Liudo Jonaičio ir Stasio Tumėno sveikinimai
Aktorė Gražina Urbonaitė
Dailėtyrininkė Ramutė Rachlevičiūtė
Gustė Martinaitytė
Goda Pocevičiūtė, koncertmeisterė Rasa Vaigauskaitė
Evelina Paslavičiūtė
Martyna Jurevičiūtė
Gintarė Kazlauskaitė, koncertmeisterė Rasa Vaigauskaitė
Aretas Stankūnas

Greta Gudaitė
Vokalinis kvartetas Kajus Zaičenko, Evelina Paslavičiūtė, Gabrielė Gaigalaitė, Jokūbas Gaška, koncertmeisterė Rūta Venslovienė
Vakarė Šimanskytė, Jokūbas Gaška, Austėja Mališevičiūtė, koncertmeisterė Rasa Vaigauskaitė
Vaikinų vokalinis ansamblis. Sėdi: Nojus Vaičeliūnas, Kajus Zaičenko, Donatas Dargis, Vincentas Lekas; stovi: Gabrielius Šiurna, Matas Šimanskis, Dominykas Kairys, Gabrielius Kranauskas, Jokūbas Gaška, Aretas Stankūnas
Dailės mokytoja Jūratė Sokienė ir jos mokinių Lėjos Grybytės bei Letos Lebedaitės darbai
Direktorė Nijolė Pupinienė