SMUIKININKIŲ KONCERTAS ROZALIMO BAŽNYČIOJE

Rugsėjo 17 d. pakilia nuotaika smuiko klasės mokinės grojo iškilmingose Šv. Mišiose Rozalimo bažnyčioje. Bažnyčios akustikos grožį išbandė ir 5 kl. solistė Augustė Janeliūnaitė.

Ačiū jaunosioms smuikininkėms, jų mokytojai Ligitai Stravinskienei, koncertmeisterei Rasai Vaigauskaitei, taip pat tėveliams, buvusiems kartu! Buvo gražu!

Jaunosios smuikininkės ir jų mokytoja Ligita Stravinskienė
Augustė Janeliūnaitė