Ema- tarptautinio konkurso laureatė!

Balandžio 26-29 dienomis,  Teplice ( Čekija) vykusiame
Tarptautiniame vaikų ir jaunimo festivalyje- konkurse sėkmė lydėjo mūsų mokyklos pianistę Emą Stakutytę (mokytoja Natalija Chrapačienė). Autoritetingos komisijos sprendimu Ema apdovanota I vietos laureato diplomu. Svaikiname Emutę, dėkojame mokytojai už paruošimą, tėveliams už palaikymą ir paramą.

Lietuvos jaunųjų pianistų konkurso „Čiurlionio jūra“ laureatės

Radviliškio muzikos mokykloje balandžio 10 d. vyko Lietuvos jaunųjų pianistų konkursas „Čiurlionio jūra“ .  Konkurso dalyvių pasirodymus vertino kompetentinga komisija: pirmininkė Gražina Beleckienė- Panevėžio muzikos mokyklos fortepijono mokytoja ekspertė, Vera Silickaja, Radviliškio muzikos mokyklos  fortepijono mokytoja ekspertė, Renata Morkūnienė- Kauno I-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytoja ekspertė, Neringa Krikščiūnė- Šiaulių I-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytoja metodininkė. Vertindama mokinių pasirodymą, komisija nežinojo nei mokyklos, nei ruošusio mokytojo, todėl vertinimas buvo objektyvus. Dalyviai buvo apdovanoti I- III vietos laureatų, diplomantų diplomais. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad visos mūsų mokyklos mokinės apdovanotos laureatų diplomais:

Dovilė Petraitytė (1 kl., mokytoja Skirma Andreliūnienė)- I vietos laureatė, jauniausios dalyvės prizas;

Aleksandra Šiurnaitė (1 kl., mokytoja Natalija Chrapačienė)- I vietos laureatė;

Beatričė Gudaitė– (2 kl., mokytoja Svajonė Geležėlienė)- III vietos laureatė;

Greta Gudaitė– (5 kl., mokytoja Svajonė Geležėlienė)- III vietos laureatė.

Sveikiname visas laureates, dėkojame mokytojoms už įdėtą darbą ruošiant mokines konkursui.

Natalijos Chrapačienės nuotraukoje: Dovilė Petrauskaitė, Aleksandra Šiurnaitė, Beatričė Gudaitė, Greta Gudaitė

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos muzikantų koncertas Pakruojo bažnyčioje

Balandžio 7 d. Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje po šv. Mišių vyko klasikinės muzikos koncertas. Lankytojai klausėsi Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos kamerinio orkestro ir solistų pasirodymo. Koncertą organizavo šios ugdymo įstaigos absolventė, Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos smuiko mokytoja Ligita Stravinskienė.  Koncertų ciklas skirtas Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos 80- mečiui. Klausytojai buvo sužavėti velykine dvasia dvelkiančios muzikos ir profesionalaus jaunųjų muzikantų atlikimo.

Orkestro vadovė mokytoja Marytė Minčiūnienė

XIV NACIONALINIS JONO ŠVEDO KONKURSAS – 2019

Balandžio 6 d. Vilniaus B. Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje įvyko XIV nacionalinis Jono Švedo konkursas, kurio tikslas- populiarinti muzikavimą nacionaliniais muzikos instrumentais.  Mūsų mokyklai atstovavo 7 klasės kanklininkė Lina Povilionytė. Mokytojos Palmiros Jasilionienės ir koncertmeisterės Rasos Vaigauskaitės paruošta mokinė sėkmingai atliko sudėtingą programą: W. A. Mozart  „Menuetą“ iš simfonijos Nr.3, J. Medinš „Koncerto kuoklei III d.“, J. Švedo „Etiudą“

PASAULIO MUZIKA. RITMŲ PALETĖ

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla balandžio 6 d. geriausius jaunuosius akordeonininkus sukvietė į II Lietuvos muzikos ir meno mokyklų akordeono festivalį „Pasaulio muzika. Ritmų paletė“. Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklai atstovavo Kajus Zaičenko ir Gabija Tarasevičiūtė (mokytojai Redas Varvuolis ir Larisa Šiaulienė).

If exotic russian women you happen to be providing your wedding robes for a profit, you are able to give consideration to wedding brides available. Brides available for purchase, that are often known as the marriage for sale, usually are ladies who get their personally own marriage. A number of them really are healthcare students, many are simply fresh moms, many are outdated and some simply have too much leisure time prove fingers.

Brides to be available usually are ladies plus teenagers that happen to be on their method to being a expert. They might rather sell off their own dresses as compared to have the anguish of having their very own clothing rinsed way up each year following a wedding ceremony. And this is definitely a well-liked market wherever brides to be choose because it is simple to promote. A lot of the wedding brides for sale happen to be busy with other serious things in addition to wedding ceremony preparations.

Birdes-to-be available for purchase are usually people who provide all their gowns available as products for being provided to typically the bride-to-be. This is an excellent way to provide the woman anything pleasant without the need of the woman having to get it herself. Even though it might not exactly set you back much to provide these types of clothes, a lot of brides would like to acquire this kind of reveals for a token associated with admiration. Also, it is easy to find brides on the market as there are some focused on selling brides to be on sale.

There are online wedding brides on the market who do not have their own marriage outlets nevertheless are only buying location to sell off the dresses. They may get these types of gowns after which market these people on the desired selling price. Quotes associated with on line wedding brides available really are above that of typical wedding brides available. It could be due to the fact that their particular robes happen to be of better quality.

Offline birdes-to-be available can be found in certain different parts of the world. This kind of birdes-to-be available for sale may well not get their have shops because they may have difficulty in shifting typically the robes from one nation to another. However , they will at all times discover birdes-to-be for sale in their home town along with his or her region. They will may also find international birdes-to-be on sale.

Oftentimes, you can find brides to be accessible in Questionnaire plus the Philippines that happen to be selling his or her dresses for over ALL OF US 1000 dollar. Many wedding brides available are actually charging increased costs mainly because all their gowns are not of high grade and their gowns are generally not in fashion. Several birdes-to-be may have the robes sent for their country so as to obtain a better price tag. However , the rates worth mentioning brides available for sale are likewise better.

Birdes-to-be available for purchase can also be found throughout nation. There are a few birdes-to-be for sale in Oregon which are offering the best costs because of their dresses. The particular birdes-to-be accessible in nation commonly have all their excessive credit scores for the most powerful deals on their robes. Additionally , over the internet birdes-to-be available for sale do not need a shop, which is normally necessary for most of brides to be to obtain their particular retailers.

Brides to be available generally send out their particular gowns simply by mail to their customers. His or her costs are very large due to the fact that their gowns will be of low quality.

If exotic russian women you happen to be providing your wedding robes for a profit, you are able to give consideration to wedding brides available. Brides available for purchase, that are often known as the marriage for sale, usually are ladies who get their personally own marriage. A number of them really are healthcare students, many are simply fresh moms, many are outdated and some simply have too much leisure time prove fingers.

Brides to be available usually are ladies plus teenagers that happen to be on their method to being a expert. They might rather sell off their own dresses as compared to have the anguish of having their very own clothing rinsed way up each year following a wedding ceremony. And this is definitely a well-liked market wherever brides to be choose because it is simple to promote. A lot of the wedding brides for sale happen to be busy with other serious things in addition to wedding ceremony preparations.

Birdes-to-be available for purchase are usually people who provide all their gowns available as products for being provided to typically the bride-to-be. This is an excellent way to provide the woman anything pleasant without the need of the woman having to get it herself. Even though it might not exactly set you back much to provide these types of clothes, a lot of brides would like to acquire this kind of reveals for a token associated with admiration. Also, it is easy to find brides on the market as there are some focused on selling brides to be on sale.

There are online wedding brides on the market who do not have their own marriage outlets nevertheless are only buying location to sell off the dresses. They may get these types of gowns after which market these people on the desired selling price. Quotes associated with on line wedding brides available really are above that of typical wedding brides available. It could be due to the fact that their particular robes happen to be of better quality.

Offline birdes-to-be available can be found in certain different parts of the world. This kind of birdes-to-be available for sale may well not get their have shops because they may have difficulty in shifting typically the robes from one nation to another. However , they will at all times discover birdes-to-be for sale in their home town along with his or her region. They will may also find international birdes-to-be on sale.

Oftentimes, you can find brides to be accessible in Questionnaire plus the Philippines that happen to be selling his or her dresses for over ALL OF US 1000 dollar. Many wedding brides available are actually charging increased costs mainly because all their gowns are not of high grade and their gowns are generally not in fashion. Several birdes-to-be may have the robes sent for their country so as to obtain a better price tag. However , the rates worth mentioning brides available for sale are likewise better.

Birdes-to-be available for purchase can also be found throughout nation. There are a few birdes-to-be for sale in Oregon which are offering the best costs because of their dresses. The particular birdes-to-be accessible in nation commonly have all their excessive credit scores for the most powerful deals on their robes. Additionally , over the internet birdes-to-be available for sale do not need a shop, which is normally necessary for most of brides to be to obtain their particular retailers.

Brides to be available generally send out their particular gowns simply by mail to their customers. His or her costs are very large due to the fact that their gowns will be of low quality.

In the event you are providing wedding event robes for a profit, you could give some thought to brides to be available for purchase. Brides that you can buy, which can be generally known as typically the wedding that you can buy, are usually women who have their own marriage. Some really are healthcare learners, many are only fresh mothers, many are patterns are released while other people simply have a lot leisure time troubles fingers.

Brides that you can buy are generally young women in addition to teenagers that are issues method to transforming into a competent. They can rather promote his or her gowns as compared to feel the anguish of getting the gown rinsed upward yearly after having a marriage ceremony. And this is definitely a popular market exactly where brides proceed since it is an easy task to sell off. Almost all of the wedding brides that you can buy can be occupied with other essential things and even marriage ceremony plans.

Brides to be on the market usually are individuals who provide all their dresses for sale like presents for being given to the bride. This is a good method to supply the bride-to-be a thing nice without having her being forced to order it little. Although it might not exactly hit you up for very much to offer these kinds of dresses, the majority of wedding brides would enjoy get this kind of symbolizes as being a token regarding thanks. It is also easy to get birdes-to-be on sale and there is some dedicated to promoting wedding brides available for sale.

You can find on the internet birdes-to-be available for sale exactly who do not have their very own marriage outlets nonetheless are only buying destination to offer his or her gowns. They will have these types of robes and sell them on the wanted selling price. Quotes associated with web based wedding brides for sale happen to be higher than those of frequent wedding brides that you can buy. It could be due to the fact that the gowns really are of better top quality.

Real world birdes-to-be for sale can also be found in certain across the globe. Such brides on the market might not exactly have their possess outlets because they could have trouble moving the particular gowns from nation to a new. Yet , they could usually find birdes-to-be for sale in his or her home town as well as in their particular country. They will could also find abroad brides on the market.

Frequently, you will find birdes-to-be easily obtainable in Down under along with the Thailand who definitely are retailing their very own gowns for over US 1000 dollar. Many brides to be for sale are actually getting higher costs for the reason that their own robes will be not really involving good quality and the robes are generally not in fashion. Many wedding brides might have their particular gowns delivered to their country in order to get yourself a much better selling price. Yet , the rates of the birdes-to-be for sale can be better.

Brides to be available for sale can be found inside polish russian women north america. There are several brides to be for sale in Oregon that happen to be willing to pay the greatest rates because of their gowns. Typically the brides accessible in america frequently use his or her big credit scores for the most powerful offers very own dresses. Additionally , on the net brides to be available are deprived of a store, which can be generally necessary for just about all wedding brides to have their unique stores.

Brides to be available for purchase typically give their very own gowns by simply all mail to their consumers. The prices are very excessive due to the fact that their gowns will be involving low quality.

In the event you are providing wedding event robes for a profit, you could give some thought to brides to be available for purchase. Brides that you can buy, which can be generally known as typically the wedding that you can buy, are usually women who have their own marriage. Some really are healthcare learners, many are only fresh mothers, many are patterns are released while other people simply have a lot leisure time troubles fingers.

Brides that you can buy are generally young women in addition to teenagers that are issues method to transforming into a competent. They can rather promote his or her gowns as compared to feel the anguish of getting the gown rinsed upward yearly after having a marriage ceremony. And this is definitely a popular market exactly where brides proceed since it is an easy task to sell off. Almost all of the wedding brides that you can buy can be occupied with other essential things and even marriage ceremony plans.

Brides to be on the market usually are individuals who provide all their dresses for sale like presents for being given to the bride. This is a good method to supply the bride-to-be a thing nice without having her being forced to order it little. Although it might not exactly hit you up for very much to offer these kinds of dresses, the majority of wedding brides would enjoy get this kind of symbolizes as being a token regarding thanks. It is also easy to get birdes-to-be on sale and there is some dedicated to promoting wedding brides available for sale.

You can find on the internet birdes-to-be available for sale exactly who do not have their very own marriage outlets nonetheless are only buying destination to offer his or her gowns. They will have these types of robes and sell them on the wanted selling price. Quotes associated with web based wedding brides for sale happen to be higher than those of frequent wedding brides that you can buy. It could be due to the fact that the gowns really are of better top quality.

Real world birdes-to-be for sale can also be found in certain across the globe. Such brides on the market might not exactly have their possess outlets because they could have trouble moving the particular gowns from nation to a new. Yet , they could usually find birdes-to-be for sale in his or her home town as well as in their particular country. They will could also find abroad brides on the market.

Frequently, you will find birdes-to-be easily obtainable in Down under along with the Thailand who definitely are retailing their very own gowns for over US 1000 dollar. Many brides to be for sale are actually getting higher costs for the reason that their own robes will be not really involving good quality and the robes are generally not in fashion. Many wedding brides might have their particular gowns delivered to their country in order to get yourself a much better selling price. Yet , the rates of the birdes-to-be for sale can be better.

Brides to be available for sale can be found inside polish russian women north america. There are several brides to be for sale in Oregon that happen to be willing to pay the greatest rates because of their gowns. Typically the brides accessible in america frequently use his or her big credit scores for the most powerful offers very own dresses. Additionally , on the net brides to be available are deprived of a store, which can be generally necessary for just about all wedding brides to have their unique stores.

Brides to be available for purchase typically give their very own gowns by simply all mail to their consumers. The prices are very excessive due to the fact that their gowns will be involving low quality.

In the event that paid dating sites in asia you will be reselling wedding event gowns at a higher price, you may think of brides on sale. Birdes-to-be available for sale, that are generally known as the particular wedding that you can buy, usually are girls that have their private marriage. Many of them really are health care pupils, some are just fresh mothers, some are outdated while other people simply have an excessive amount of spare time on the arms.

Brides to be on the market usually are young women and even teenagers who will be on the method to to become professional. They might alternatively sell the dresses as compared to have got to discomfort of getting their particular apparel cleaned upward yearly following a wedding party. And also this is definitely a well-known market just where wedding brides go since it is an easy task to offer. Almost all of the brides to be for sale are hectic together with essential things in addition to marriage ceremony preparations.

Brides to be for sale usually are those who provide their very own dresses on the market while presents to get given to the particular bride. This is a good approach to provide the woman some thing decent devoid of the woman needing to acquire it herself. Although it may not set you back very much to offer these types of dresses, a lot of birdes-to-be would enjoy acquire this sort of symbolizes for a symbol regarding admiration. It is usually not hard to look for birdes-to-be that you can buy and there is many websites focused on retailing birdes-to-be available for purchase.

You can find on the web birdes-to-be available for purchase that don’t have their very own marriage retailers nevertheless are only looking for a location to market his or her gowns. They will take these dresses after which promote these people at the desired selling price. The rates associated with on the web brides to be on sale usually are greater than those of typical brides to be available. It can be due to the fact that his or her robes are of better top quality.

Off-line brides to be on the market can also be found in some across the globe. Such birdes-to-be on the market may not have their have shops because they could have difficulty in going typically the gowns from region to a different. Yet , they might often find brides for sale in all their home town whilst in the their particular country. That they also can locate foreign brides available.

In many cases, you will find wedding brides accessible in Australia and the Israel who are promoting their particular dresses for over ALL OF US 1000 dollar. Many brides to be available are even recharging bigger rates because their particular dresses happen to be not associated with good quality and their robes are not popular. Quite a few brides could have his or her dresses sent to their region so as to receive a far better price. However , quotes for these brides that you can buy are likewise higher.

Birdes-to-be available for purchase can be found throughout the. There are several brides accessible in Oregon who will be offering the greatest prices with regards to robes. The brides to be for sale in america quite often take advantage of their particular large fico scores for the most powerful offers issues dresses. In addition , via the internet brides to be on the market do not possess a store, which is usually necessary for almost all brides to obtain their very own retailers.

Birdes-to-be available usually deliver their very own dresses by simply -mail to their clients. All their rates are very high due to the fact that his or her gowns happen to be regarding low quality.

In the event that paid dating sites in asia you will be reselling wedding event gowns at a higher price, you may think of brides on sale. Birdes-to-be available for sale, that are generally known as the particular wedding that you can buy, usually are girls that have their private marriage. Many of them really are health care pupils, some are just fresh mothers, some are outdated while other people simply have an excessive amount of spare time on the arms.

Brides to be on the market usually are young women and even teenagers who will be on the method to to become professional. They might alternatively sell the dresses as compared to have got to discomfort of getting their particular apparel cleaned upward yearly following a wedding party. And also this is definitely a well-known market just where wedding brides go since it is an easy task to offer. Almost all of the brides to be for sale are hectic together with essential things in addition to marriage ceremony preparations.

Brides to be for sale usually are those who provide their very own dresses on the market while presents to get given to the particular bride. This is a good approach to provide the woman some thing decent devoid of the woman needing to acquire it herself. Although it may not set you back very much to offer these types of dresses, a lot of birdes-to-be would enjoy acquire this sort of symbolizes for a symbol regarding admiration. It is usually not hard to look for birdes-to-be that you can buy and there is many websites focused on retailing birdes-to-be available for purchase.

You can find on the web birdes-to-be available for purchase that don’t have their very own marriage retailers nevertheless are only looking for a location to market his or her gowns. They will take these dresses after which promote these people at the desired selling price. The rates associated with on the web brides to be on sale usually are greater than those of typical brides to be available. It can be due to the fact that his or her robes are of better top quality.

Off-line brides to be on the market can also be found in some across the globe. Such birdes-to-be on the market may not have their have shops because they could have difficulty in going typically the gowns from region to a different. Yet , they might often find brides for sale in all their home town whilst in the their particular country. That they also can locate foreign brides available.

In many cases, you will find wedding brides accessible in Australia and the Israel who are promoting their particular dresses for over ALL OF US 1000 dollar. Many brides to be available are even recharging bigger rates because their particular dresses happen to be not associated with good quality and their robes are not popular. Quite a few brides could have his or her dresses sent to their region so as to receive a far better price. However , quotes for these brides that you can buy are likewise higher.

Birdes-to-be available for purchase can be found throughout the. There are several brides accessible in Oregon who will be offering the greatest prices with regards to robes. The brides to be for sale in america quite often take advantage of their particular large fico scores for the most powerful offers issues dresses. In addition , via the internet brides to be on the market do not possess a store, which is usually necessary for almost all brides to obtain their very own retailers.

Birdes-to-be available usually deliver their very own dresses by simply -mail to their clients. All their rates are very high due to the fact that his or her gowns happen to be regarding low quality.

In cases where you are trading big event robes and make a profit, you are able to think about brides available for purchase. Brides for sale, which can be also known as the particular marriage available for sale, are ladies who get their own marriage. Some of them can be healthcare students, many are just brand new moms, many are launched onto and some have a lot of leisure time individual possession.

Wedding brides available are generally young women and teenagers hot ukraine girl who will be prove way to learning to be a pro. They can somewhat sell their particular dresses as compared to have the pain of obtaining their costume cleaned up annually after having a wedding. And also this is a very well-known market exactly where brides to be turn because it is easy to market. A lot of the brides on sale can be occupied together with considerations plus marriage formulations.

Wedding brides available usually are people who deliver his or her gowns on the market because items being given to the bride-to-be. This is a good solution to give the star of the event anything pleasant not having the girl the need to invest in this herself. Even though it might not cost you significantly to offer these dresses, a lot of brides would like to obtain this sort of presents for a expression involving gratitude. Additionally it is easy to get brides available as there are many websites focused on reselling brides on sale.

You can find web based wedding brides available for sale whom do not need their very own marriage shops but are just searching for a destination to market the dresses. They will have these robes and after that promote all of them in the preferred cost. The rates of on-line wedding brides that you can buy are more than that of standard brides to be that you can buy. It may be because his or her gowns are of higher good quality.

Off the internet brides available can also be found in some across the globe. These kinds of brides to be for sale might not exactly get their own personal stores because they may have difficulty in shifting typically the dresses from one region to a different. Yet , they could frequently locate brides to be accessible in their hometown whilst in the the country. These people can also locate overseas birdes-to-be available for sale.

Frequently, you will find brides to be for sale in Down under plus the Israel who definitely are merchandising their very own gowns for more than PEOPLE $1000. Some wedding brides on the market are even getting better rates because their particular gowns will be definitely not regarding high quality and the gowns are not popular. Several brides may have all their gowns sent for their region so that you can obtain a much better price. However , the rates of wedding brides on the market are larger.

Wedding brides for sale can be found throughout us states. There are a few brides to be easily obtainable in Denver that happen to be willing to pay the best prices for robes. The birdes-to-be for sale in united states normally avail the high credit ratings to get the best discounts on their dresses. Additionally , over the internet brides to be available for purchase you don’t have a shop, which can be usually necessary for most brides to be to possess their very own retailers.

Brides available usually give all their gowns simply by all mail with their consumers. Their prices are very superior because the dresses can be associated with low quality.

In cases where you are trading big event robes and make a profit, you are able to think about brides available for purchase. Brides for sale, which can be also known as the particular marriage available for sale, are ladies who get their own marriage. Some of them can be healthcare students, many are just brand new moms, many are launched onto and some have a lot of leisure time individual possession.

Wedding brides available are generally young women and teenagers hot ukraine girl who will be prove way to learning to be a pro. They can somewhat sell their particular dresses as compared to have the pain of obtaining their costume cleaned up annually after having a wedding. And also this is a very well-known market exactly where brides to be turn because it is easy to market. A lot of the brides on sale can be occupied together with considerations plus marriage formulations.

Wedding brides available usually are people who deliver his or her gowns on the market because items being given to the bride-to-be. This is a good solution to give the star of the event anything pleasant not having the girl the need to invest in this herself. Even though it might not cost you significantly to offer these dresses, a lot of brides would like to obtain this sort of presents for a expression involving gratitude. Additionally it is easy to get brides available as there are many websites focused on reselling brides on sale.

You can find web based wedding brides available for sale whom do not need their very own marriage shops but are just searching for a destination to market the dresses. They will have these robes and after that promote all of them in the preferred cost. The rates of on-line wedding brides that you can buy are more than that of standard brides to be that you can buy. It may be because his or her gowns are of higher good quality.

Off the internet brides available can also be found in some across the globe. These kinds of brides to be for sale might not exactly get their own personal stores because they may have difficulty in shifting typically the dresses from one region to a different. Yet , they could frequently locate brides to be accessible in their hometown whilst in the the country. These people can also locate overseas birdes-to-be available for sale.

Frequently, you will find brides to be for sale in Down under plus the Israel who definitely are merchandising their very own gowns for more than PEOPLE $1000. Some wedding brides on the market are even getting better rates because their particular gowns will be definitely not regarding high quality and the gowns are not popular. Several brides may have all their gowns sent for their region so that you can obtain a much better price. However , the rates of wedding brides on the market are larger.

Wedding brides for sale can be found throughout us states. There are a few brides to be easily obtainable in Denver that happen to be willing to pay the best prices for robes. The birdes-to-be for sale in united states normally avail the high credit ratings to get the best discounts on their dresses. Additionally , over the internet brides to be available for purchase you don’t have a shop, which can be usually necessary for most brides to be to possess their very own retailers.

Brides available usually give all their gowns simply by all mail with their consumers. Their prices are very superior because the dresses can be associated with low quality.