Akordeono muzikos vakaras

2017 m. kovo 23 d. Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje koncertavo Šiaulių Sondeckio menų gimnazijos akordeonininkai: Mantas Lukauskas, Aistė Norbutaitė, Vaida Baikauskytė, Ignas Bruberis, bosiniu akordeonu grojo Šiaulių Dainų muzikos mokyklos akordeono dalyko mokytoja Janina Mažonaitė. Juos visus akordeoną valdyti išmokė ir į kvintetą subūrė mokytoja ekspertė Marytė Markevičienė, mokiusi ir garsujį akordeonininką Martyną Levickį. Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos akordeono dalyko mokytoja Arina Janeliūnienė taip pat buvo šios nusipelniusios pedagogės mokinė. Pirmasis Marytės Markevičienės muzikos mokytojas buvo Zenonas Ragulskis, kuris jai įskiepijo meilę akordeono muzikai.

Koncerto metu skambėjo klasikinė ir šiuolaikinė akordeono muzika, atliekama ansamblio solistų ir viso kvinteto.

Pavaduotoja ugdymui Jūratė Martūzienė